پایان نامه نقش و جایگاه زنان در نظام آموزشی ایران وعربستان

 دانلود متن کامل پایان نامه  نقش و جایگاه زنان در نظام آموزشی ایران  وعربستان

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

عنوان : 

نقش و جایگاه زنان در نظام آموزشی ایران  وعربستان 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فهرست مطالب

چکیده ۱

مقدمه‏ ۲

فصل اول :

کلیات تحقیق

۱-۱-  بیان مسئله: ۳

۱-۲-  ضرورت و اهمیت موضوع : ۴

۱-۳-  اهداف تحقیق : ۵

۱-۳-۱- هدف کلی : ۵

۱-۳-۲- اهداف اختصاصی : ۵

۱-۴-  سوالات تحقیق : ۵

۱-۵- فرضیات تحقیق: ۵

۱-۵-۱- فرضیه اصلی: ۵

۱-۵-۲- فرضیه های فرعی : ۵

۱-۶- پیشینه تحقیق: ۵

۱-۶- روش تحقیق ۷

۱-۷- روش گردآوری داده‏ها ۷

۱-۸- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۷

فصل دوم

توجه و اهمیت زنان در نظام آموزشی ایران

۲-۱- مقدمه ۸

۲-۲- رویکردهای نظری-تحلیلی جنسیتی و آموزش دختران ۹

۲-۳- الگوی تواناسازی زنان و آموزش ۱۰

۲-۳-۱- مرحله اول:خدمات(welfare) 11

۲-۳-۱-۱-آموزش غیررسمی(سوادآموزی) ۱۱

۲-۳-۱-۲-آموزش رسمی ۱۲

‏ ۲-۳-۱-۲-۱- دانش‏آموزان ۱۲

۲-۳-۲- مرحله دوم:دسترسی(access) 12

۲-۳-۳- مرحله سوم:آگاه‏سازی(conscientisation) 13

۲-۳-۴- مرحله چهارم:مشارکت(participation) 16

۲-۳-۵- مرحله پنجم:کنترل(control) 16

فصل سوم

جایگاه زنان عربستان در آموزش

۳-۱- مقدمه ۱۸

۳-۲- حجاب ۱۹

۳-۳- وضعیت اشتغال زنان در عربستان ۱۹

۳-۴- تحصیل زنان ۲۰

۳-۵- دشواری های زنان عربستان در آموزش ۲۰

۳-۵-۱-  زبان دانش دینی ۲۰

۳-۵-۲- متون آموزشی ۲۱

فصل چهارم

جایگاه زنان در نظام آموزشی

۴-۱- نقش آموزشى زنان‏ ۲۳

۴-۲- نقش آموزشى زنان در خانواده‏ ۲۳

۴-۳- نقش زنان در نظام آموزش رسمى کشور ۲۵

۴-۴- نقش‏هاى آموزشى غیر مستقیم در زنان‏ ۲۷

۴-۵- وضعیت زنان در عربستان سعودی ۲۸

۴-۵-۱-آموزش ۲۹

۴-۵-۲-رانندگی ۲۹

نتیجه گیری

۵-۱- نتیجه گیری ۳۱

منابع

 

چکیده

مهمترین و برجسته‏ترین نقش زنان را مى‏توان نقش آموزشى آنان دانست که تمامى فرایند زندگى را در بر مى‏گیرد. این نقش به سه صورت قابل تقسیم بندى است: ۱ – نقش آموزشى در خانواده ۲ – نقش آموزشى در نظام آموزشى رسمى کشور ۳ – نقش زنان در فرایند توسعه و پیشرفت اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان عناصر آموزش دهنده غیر مستقیم  در این تحقیق بر اساس داده‏هاى آمارى به بررسی نقش زنان در نظام آموزشی طى ۲۵ سال گذشته در جمهورى اسلامى ایران و عربستان مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته و در پایان کاستى‏هاى موجود در این زمینه بازگو شده است.

پژوهش حاضر به بررسی و تحلیل بازتاب ها و تأثیرات حضور گسترده تر زنان در جامعه از لابه لای مطبوعات این دوره پرداخته است. ابتدا بازتاب های مثبت و منفی گسترش حضور اجتماعی زنان به ویژه تعامل و رویایی نیروهای سنت گرا و گروه های روشنفکر با آن را مورد بحث قرار گرفته و سپس ضمن بررسی تأثیرات حضور اجتماعی، بر ایجاد تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی زنان، تحلیل تأثیر این تغییر و تحول در نظام خانواده پرداخته است. اگرچه در جنبش های مذهبی و ملی نظیر جنبش تنباکو و نهضت مشروطه حضور فعال اجتماعی زنان مشاهده می گردد، اما این حضور، خود جوش و آگاهانه نمی باشد. اولین گام های جدی برای ایجاد تغیر در وضعیت زنان در زمان رضاشاه برداشته شد تا پیش از شهریور ۱۳۲۰ حضور زنان در ادارات که لازمه ی آن ایجاد ارتباط مستقیم با مردان بود محدود به زنان تحصیل کرده و طبقات ممتاز جامعه بود. با وجود این، مشکلات اقتصادی و وجود امکان کار در کارخانه ها هم پای مردان به تدریج در اواخر دوره ی رضاشاه زنان نیازمند را به این مراکز کشاند. با وجود آن که پس از پیروزی مشروطیت و بنا بر متمم قانون اساسی کشور تحصیل اجباری شد،اما در عمل نه تنها برای زنان بلکه در کل نظام آموزشی کشور تا پایان دور ه ی قاجاریه پیشرفت چندانی حاصل نگردید.

کلید واژه :

زنان ، نظام آموزشی ، پیشرفت و توسعه ، ایران ، عربستان

 

مقدمه‏

زنان نقش بسیار مهمى در آموزش جامعه و در سطح اولیه در خانواده خود دارند. ایشان به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصى که در تربیت و رشد نسل‏هاى آینده دارند، از مهم‏ترین عوامل منتقل‏کننده فرهنگ و یا به عبارتى آفرینش انگارهاى فرهنگى به شمار مى‏روند. به واسطه زنان بسیارى از سنت‏ها و آمیزه‏هاى فرهنگى و اجتماعى و آموزشى و فردى پایدار و به نسل بعد منتقل مى‏شود، یا در اثر نادیده انگاشتن و کم‏اهمیت جلوه دادن از سوى آنها، کمرنگ شده و یا از بین مى‏رود. اگر دقیق‏تر بنگریم اولین نقش زنان آموزش است. به جرئت مى‏توان گفت اولین شغل زنان در جهان معلمى است. وقتى کودکى متولد مى‏شود باید به وى آموخت که چطور راه برود، حرف بزند، با دیگران ارتباط برقرار کند و . بیشتر اینها توسط مادر آموزش داده مى‏شود و این مهم نشان مى‏دهد از نقش‏هاى اصلى زنان، آموزش در خانواده است.

مادر در سطوح بالاتر دانش‏آموز را آموزش مى‏دهد، به دانشجویان درس مى‏دهد، به کارمندان خود شیوه فعالیت را مى‏آموزد و .

کودکان در خانواده اطلاعات اولیه چگونه بودن، چگونه سخن گفتن و چگونه با دیگران ارتباط برقرار کردن را یاد مى‏گیرند؛ مواردى که نقش کلیدى در موفقیت یا شکست فرد در فعالیت‏هاى خانوادگى و اجتماعى وى در آینده دارد.

بنابراین بنیان جامعه، خانواده است و خانواده‏هاى آموزش‏دیده، جامعه‏اى آموزش‏دیده را در پى دارند. از منظرى دیگر، اگر آموزش را از ارکان توسعه بدانیم بدون در نظر گرفتن زنان که نیمى از جمعیت کشور هستند، دستیابى به توسعه و آموزش عمومى میسر نخواهد بود. زنان معلمان واقعى جامعه‏اند. آنچه زنان انجام مى‏دهند، اثر بسزایى بر بیشتر پروژه‏هاى توسعه‏اى دارد، حتى اگر نقش زنان به روشنى در طراحى و اجراى برنامه‏ها در نظر گرفته نشده باشد.

 

۱-۱-  بیان مسئله:

 فرآیند پیشرفت و توسعه یا عقب ماندگی کشور در مقایسه با کشور های دیگر ، یک مقوله چند وجهی است و از ابعاد متعددی قابل بررسی می باشد . امروزه با توجه به اینکه توسعه از اهدا ف دولت ها و ملت ها می باشد ،  انتظار می رود نظام آموزشی در این زمینه تاثیر قابل توجه و یا حتی اساسی داشته باشد . به نظر می رسد آموزش و پرورش از طریق تحولاتی که در رفتار فردی و نگرش های اجتماعی ایجاد می کند ، در رشد و پویایی سیاسی و ا قتصادی و فرهنگی جامعه موثر باشد .

آموزش و پرورش علاوه بر انتقال دانش و علوم ،ارزش هایی چون نظم و انظباط و تعهد و اطاعت و احساس مسئولیت را در نوجوانان ایجاد و تقویت می کند و موجب کاهش آسیب های اجتماعی شده و افراد را تواناتر و قدرت مشارکت آنان در فعا لیت های اجتماعی – اقتصادی را بیشترمی کند . از طرفی دیگربا تغییراتی که در نگرش ها و هنجار های فردی بوجود می آورد ، موجب می گردد که وا لدین به تدریج کیفیت فرزندان را به کمیت آن ترجیح دهند و خوا هان فرزندان کمتری باشند .

با توجه به اینکه فرایند ترقی کشور دارای مولفه های متعددی است که یکی از آنها نقش زنان در نظام آموزشی است و به دلیل برسی کامل و یافتن کاستی های موجود در این زمینه به بررسی تطبیقی با نظام آموزشی عربستان پرداخته  ایم .

در اغلب کشور ها و همین طور در کشور ما زنان نقش مهمی در آموزش و پرورش رسمی به خود اختصاص می دهد ما در این تحقیق به دنبال یافتن سوالاتی برایرسشهای اساسی تحقیق می باشم که این پرسشها عبارتند از  آیا نقش زنان در نظام آموزشی ما پررنگتر از کشور عربستان می باشد ؟ آیا حضور زنان نظام آموزشی کشور توانسته است تاثیر مثبت در توسعه کشور داشته باشد ؟

تعداد صفحه :۴۰

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***