پایان نامه مقایسه میزان شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر


وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز  کرمانشاه

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی در رشته مشاوره و راهنمایی

موضوع:

مقایسه میزان شیوع هراس اجتماعی در بین دانشجویان دختر و پسر

استاد راهنما:

جناب آقای حجت اله طهماسبیان

بهمن ماه  ۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش ۱
          مقدمه ۲
    بیان مسأله ۴
    ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
    اهداف پژوهش ۷
    فرضیه های پژوهش ۸
    تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها: ۹
فصل دوم: ادبیات پژوهش ۱۱

    مبانی نظری تحقیق
۱۲
    هراس اجتماعی چیست؟ ۱۴
    ترس اجتماعی از آغاز تا سرانجام ۱۸
    علائم هراس اجتماعی ۱۹
    ترس های برخاسته از هراس اجتماعی ۱۹
    ویژگیهای بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی ۲۰
    هراس اجتماعی در دوران مدرسه و دبیرستان ۲۱
    مشکلات رفتاری اضطراب اجتماعی ۲۳
    علت بیماری شرم حضور (هراس اجتماعی) ۲۴

    تقسیم بندی بیماران مبتلا به اختلال هراس اجتماعی
۲۵
    تشخیص بیماری هراس اجتماعی ۲۵
    روش های درمان بیماران مبتلا به هراس اجتماعی ۲۶
    ترس چیست؟ ۲۷
    بوجودآمدن ترس ۲۸
    هشت راه مقابله با ترس ۲۹
    شناخت ترس و ریشه های آن ۳۰
    شناخت ترس و اقدامی مناسب نسبت به آن ۳۰
    ترس ۳۱
    تجزیه و تحلیل ترس مرضی ۳۲
    گونه های ترس مرضی ۳۴
    چه عاملی باعث ایجاد ترسهای مرضی می شود ۳۶
        ترس های آموخته شده ۴۰
        ترسهایی که از بین می روند ۴۱
        هراس  ۴۳
        انواع هراسها ۴۵
        نشانه های هراس ۴۵
        هراس (فوبیا) شایع ۴۶
    شایع ترین هراسها عبارتنداز ۴۷
    درمان هراسها ۴۸
    فوبی ۴۹
    فوبیها در دوران کودکی ۵۳
    شیوع فوبیا ۵۵
    ملاک های DSM – IV – TR برای فوبیها ۵۶
    سبب شناسی فوبیها ۵۶
    درمان های فوبی ۶۳
    پیشینه ی تحقیق ۶۸
فصل سوم: روش شناسی ۷۳
روش تحقیق ۷۴
    جامعه آماری ۷۴
    نمونه وروش نمونه گیری ۷۴
    روش جمع آوری اطلاعات و طرح تحقیق ۷۵
    ابزار اندازه گیری ۷۵
    روش تجزیه وتحلیل اطلاعات ۷۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۷۷
        ویژگیهای دموگرافیک ۷۸
آمار استنباطی ۸۳
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۷
        بحث و نتیجه گیری ۸۸
    پیشنهادات ۹۲
        محدودیت های پژوهش ۹۴
منابع و مآخذ ۹۵
پیوست ۱۰۰

مقدمه

اختلال هراس اجتماعی[۱] سومین اختلال متداول روانپزشکی است. که میزان شیوع آن در طول زندگی ۳ تا ۱۳ درصد برآورد شده است (سادوک و سادوک، ۱۳۸۵).

ویژگی اصلی آن ترس بارز و پایدار از موقعیت های اجتماعی است که در آنها احتمال دستپاچگی برای شخص وجود دارد. الگوهای شناختی معاصر هراس اجتماعی این فرض را مطرح می کنند که افراد مبتلا به هراس اجتماعی موقعیت های اجتماعی را زیان بار می دانند. این افراد بر این باورند که رفتارشان از نظر اجتماعی پیامدهای مصیبت باری خواهد داشت (هامن ولو، ۲۰۰۶).

این اختلال ترس پابرجا از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن موقعیت ها،ی فرد در مغرض مشاهده ی دقیق احتمالی دیگران قرار می گیرد و می ترسد که به گونه ای خوارکننده یا تحقیرآمیز عمل کند (دادستان، ۱۳۸۲).

هراس های اجتماعی معمولا با «حرف خود» ضعیف و ترس از انتقاد همراه هستند. این افراد ممکن است شکایت از سرخ شدن، لرزش دست و تهوع یا میل شدید به ادرار کردن داشته باشند. نشانه ها ممکن است تا «حملات وحشتزدگی» پیشرفت کنند. تحقیقات نشان داده اند که اختلال هراس اجتماعی در سنین نوجوانی شروع شده و سالها تداوم می یابد (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۱).

سن شروع این اختلال در حدود ۱۵ سالگی است و ۹۰ درصد بیماران سن شروع را قبل از ۲۵ سالگی گزارش نوده اند (کاسپر، ۱۹۹۸).

در صورت عدم درمان، این اختلال به طور متوسط ۲۰ سال تداوم می یابد و بهبود خودبخودی آن غیرمحتمل است. مطالعات همه گیرشناسی نشان میدهد که تنها یک چهارم بیماران این اختلال بهبود می بابند (کلر و بیر، ۱۹۹۸).

نسبت شیوع اختلال هراس اجتماعی در زن به مرد ۲ به ۱ (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۱) و در برخی منابع ۳ به ۱ (کامر، ۲۰۰۱) ذکر شده است.

با توجه به شیوع بالا و تداخل جدی بازندگی شخصی و حرفه ای فرد، این اختلال مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (هافمن و بارلو، ۲۰۰۲) هراس اجتماعی به تجربه ناراحت کننده ی اضطراب در حضور دیگران تعریف میشود. Barlow and Heim berg گزارش دادند که افراد مبتلا به هراس اجتماعی، به علت نداشتن مهارت های اجتماعی لازم و یا به دلیل خجالتی بودن، نمی توانند تعامل اجتماعی مناسبی داشته باشند و بنابراین گوشه گیر می شوند وجود «هراس اجتماعی» در کودک یا نوجوان، وی را مستعد مشکلات طولانی مدت در حوزه های مختلف عملکرد می کند. میزان زیادی از اختلال همراه، در کودکان و نوجوانان مبتلا به این اختلال گزارش شده است.

برای مثال (بیدل، ترنر و کرک، ۲۰۰۰)، دریافتند که کودکان مبتلا به هراس اجتماعی، سطوح بالایی از ناشادمانی، «انزوا طلبی»، ترس عمومی و مهارت های اجتماعی ضعیف در مقایسه با نمونه غیربیمار داشتند. (کسلر ونسلن، ۱۹۹۴)، دریافتند که نوجوانان دختر مبتلا، کمتر احتمال دارد که مقطع دبیرستان را به اتمام برسانند و هر دو جنس کمتر احتمال می رود که به دانشگاه راه یابند و آن را به اتمام برسانند (مانسینی، ۲۰۰۱).

همچنین در دانشگاه نیز این اختلال یکی از مشکلات رایج در دانشجویان بخصوص دانشجویان دختر می باشد (شیوع ۱۷ – ۱۹ درصد) و بهبودی بدون درمان معمولا کم است (موریس و اوستن، ۲۰۰۲).

بیش از ۸۰ درصد افراد مبتلا به هراس اجتماعی از اختلالات همراه رنج می برند. بیشترین میزان همراهی اختلال فوق با اختلال «هراس ساده» (۵۹%)، اختلال وحشتزدگی همراه با «بیرون هراسی» (۹/۴۹%)، «سوء مصرف الکل» (۸/۱۸%) و «اختلال افسردگی اساسی» (۶/۱۶%) می باشند. در ۸۴% موارد، هراس اجتماعی به طور جدی در جستجوی درمان هستند (اشنیر، جانسن، هورنیگ، لیبووتیز و وسین، ۱۹۹۲).

در هراسها «اجتناب» اغلب چشمگیر است و در موارد شدید ممکن است به کناره گیری اجتماعی تقریبا کامل منجر شود (سازمان جهانی بهداشت، ۱۳۷۵).

اجتناب از موقعیت های هراس آور به این علت که اضطراب فرد را کاهش می دهد، این اختلال را مورد تقویت قرار می دهد. از این رو در زمینه درمان اختلال هراس اجتماعی «رویاریی» نخستین درمان روانشناختی در حیطه ی رفتاری می باشد که تاثیر آن بر بیماران مبتلا به این اختلال ثابت شده است. درمانگران تمام مکاتب نظری به این نتیجه رسیده اند که تمرین های سازمان یافته مبتنی بر رویارویی، یک بخش ضروری درمان مؤثر این اختلال است (کلارک و فربورن، ۱۳۸۰).

 

بیان مسأله

هراس اجتماعی، یکی از شایع ترین مشکلات عاطفی انسان امروزی است. در عصر حاضر هر فردی بسته به سن، تجربیات، جنسیت و شخصیت خود می تواند کم و بیش انواعی از این اضطراب را تجربه نماید، در دهه ی ۱۹۹۰، دو الگوی شناختی – رفتاری کلارک و ولز (۱۹۹۵) و دلپی و هایمبرگ (۱۹۹۷) در زمینه هراس اجتماعی گسترش یافتند که به عنوان پایه ای برای بیشتر پژوهش ها به کار می روند (شولتز و هایمبرگ، ۲۰۰۸).

به نظر می رسد که عوامل سبب شناختی اختلال هراس اجتماعی به علت نیمرخ علامتی ناهمگن و به طورکلی، فهم ناکافی از دلایل اختلال های اضطرابی گوناگون و پیچیده می باشند.

مایکلسون، کسلر و شیور (۱۹۹۷) دریافتند اختلال هراس اجتماعی به طور منفی با سبک دلبستگی ایمن مرتبط است و به طور مثبت با سبک های اجتنابی و اضطرابی رابطه دارد. همن و همکاران (۱۹۹۵) گزارش کرده اند که سبک دلبستگی ناایمن پیش بینی کننده بروز نابهنجاری بیشتر در پی رخدادهای پرتنش زندگی است. خانواده یکی از منابع اساسی در ایجاد هراس اجتماعی می باشد. نحوه ارتباطات خانواده و تجارب اولیه دختران و پسران، خصوصا در سالهای پیش از دبستان، نقش اساسی در شکل گیری شخصیت آنان خواهد داشت و الگوی رفتاری بزرگسالان با دختران و پسران بیشترین تاثیر را در رشد اجتماعی آنان دارد. تعارض و دوگانگی در رفتار بزرگسالان و والدین موجب کشاکش های درونی و در نتیجه اختلال در رشد طبیعی شده و اضطراب اجتماعی و عوامل مرتبط با آن را به همراه خواهد داشت. همانطور که پیداست مساله ترس و اضطراب اجتماعی، یکی از مسائل مهم در میان جوانان است، به همین علت مساله مهم در این پژوهش این است که:

آیا بین هراس اجتماعی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد؟

و این که، آیا میزان هراس اجتماعی دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر است؟

[۱] – Social phobia disorder

 

تعداد صفحه : ۹۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***