پایان نامه :بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گرایش:مدیریت بازرگانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت

عنوان

بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی

استاد راهنما

استاد مشاور

 

نگارش

 

اردیبهشت ۱۳۹۴

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     هدف از این تحقیق بررسی رابطه سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان) می باشد. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد راهکارهای مناسب سبب عدم سکوت سازمانی و بالاخص بهبود سلامت سازمانی می شود. جامعه این تحقیق تمامی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان همدان منتهی به سال ۱۳۹۳ به تعداد ۲۲۲ نفر می باشند. نمونه این تحقیق با بهره گرفتن از جدول مورگان و به صورت نامحدود به تعداد ۱۳۶ نفر بوده است که اندازه گیری شد .ابزار اندازه گیری برای این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه که دارای جمعاً  ۴۲ سوال می باشد. در این پژوهش از چهار فرضیه استفاده شده است که کلیه فرضیات درسطح معناداری ۹۵/۰ سنجیده خواهند شد.

واژه های کلیدی: سکوت سازمانی ، سلامت سازمانی ، شرکت آب منطقه ای استان همدان

 

 

فصل اول:

کلیات

تحقیق

 

 

۱-۱مقدمه

رهبری جزء جدایی ناپذیر مدیریت است و نقش اساسی را در عملیات مدیر ایفا می کند.اگر فقط یک عامل وجود داشته باشد که وجوه افتراق بین سازمانهای موفق و ناموفق را معلوم می کند،بدون شک آن عامل رهبری پویا و موثر است.«پیتر دراکر» اشاره می کند که مدیران (یعنی رهبران سازمانها) منبع اصلی و نادر هر موسسه ای به شمار می روند.تمامی وظایفی که مدیر انجام می دهد به این منظور است که منابع مادی وانسانی را برای رسیدن به هدفهای سازمان تلفیق کند. اگر این نقش انجام نشود،در واقع کاری صورت نمی گیرد. (ایران نژاد ،۱۳۸۰)

کمبود رهبر مناسب، تنها به موسسات خصوصی محدود نمی شود و در سازمانهای دولتی نیز محسوس است.بنابراین وقتی که به کمبود استعداد رهبری در جامعه اشاره می شود،مراد فقدان افرادی نیست که مقامهای اجرایی و اداری را اشغال می کنند،بلکه کمبود افرادی است که آماده پذیرش نقش های رهبری در جامعه باشند و بتوانند وظیفه خود را به طور موثر انجام دهند. طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که به وسیله کارکنان برداشت می شود، سبک یا شیوه های رهبری نام دارد. سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر،جهان بینی و شخصیت رهبران است. شیوه هایی که در این مبحث بررسی می شوند، از لحاظ اعمال انگیزش ، قدرت ، تولید مداری و یا کارمند مداری با هم تفاوت دارند.(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر،۱۳۸۰ ) از طرفی یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه هاواهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن راسکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده ها،نظرات واطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. سکوت سازمانی پدیدهای رایج وشایع دراغلب سازمانها میباشد؛ اما با این حال تحقیقات چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است.بنابراین مدیریت سازمان باید عوامل مؤثربرسکوت سازمانی راشناسایی کندوبا رفع عوامل منفی وتقویت عوامل مثبت تأثیرگذاربرآن،باعث بالارفتن میزان رضایت شغلی و تحرک درسازمان شود.(مدرسی راد،۱۳۸۲) از طرفی دیگر می دانیم اگر این سکوت سازمان را فرا بگیرد سبب از بین رفتن سلامت روان کارکنان و در نهایت سلامت سازمانی می گردد.

۲-۱ بیان مساله

ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری ازکار می گردد.هر چه نگرشهای منفی بیشتری در رابطه با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه های مهم که رابطه ای متقابل با نگرش منفی دارد سکوت سازمانی در شغل می باشد.(حیدری،۱۳۷۹).

سازمانی که پویا نباشد و در فراخور زمان نمی تواند از پس حوادث اقتصادی سیاسی جهان برآید و بقا داشته باشد ، ضمناً پدیده سکوت سازمانی یک پدیده بین المللی است و به جوامع و کشورهای خاص محدود نمی شود. مطالعه هارلوز و پیندر نشان دادند که سکوت سازمانی در مسیر شغلی در واقع پدیده شایعی در سازمان بوده که منجر به ایجاد معضلات روحیه ای در کارکنان گردیده و بر بهره وری سازمان اثر می گذارد. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی مانند فرایندهای تصمیم گیری ،مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت ناشی می شود.(دیمیتریس،۲۰۰۷). از طرفی دیگر استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی و یا به تعبیر دیگر بهره وری نیروی انسانی یکی از عمده ترین مسائل هر جامعه میباشد و این مهم جز در محیط سالم سازمانی امکانپذیر نیست. از این رو سنجش و توسعه سلامت سازمانی از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. اَندیشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند، جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت یک سازمان، میتواند ما را در گزینش روش های مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی یاری کند. مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه میدهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان میآیند و به کارکردن در این محل افتخار می کنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. ( قنبری، ۱۳۷۷) حال اگر سازمان و کارکنان دچار سکوت سازمانی گردند دیگر نمی توان از کارکنان انتظار کار و عملکرد مناسب را داشت و اینکه نمی توان گفت که کارکنان مشکلات سازمانی را بیان کنند لذا می توان گفت سکوت سازمانی می تواند سبب از بین رفتن سلامت سازمانی در اداه آب و فاضلاب شود. لذا  با توجه به گفته های فوق می توان به اهمیت سلامت سازمانی و رفع سکوت سازمانی از سطح همکاران پی برد و محقق قصد دارد بر چگونگی رفع سکوت سازمانی و نقش آن بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تحقیق نماید.

 

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمانهایشان ورویارویی آنان با مساله ای بنام سکوت سازمانی می باشدکه  دراین خصوص سازمانها باید بتوانند عوامل موثربر سکوت کارکنان در برابر مشکلات را کاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقای سلامت سازمانی کارکنان خود گردند. (علیمرادی ،۱۳۷۹) از نظر مایلز (۱۹۶۹) سلامت سازمانی به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی دلالت داشته به مجموعه‌ای از خصایص نسبتاً پر دوام اشاره می‌کند و عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری بیشتر (جاهد، ۱۳۸۴). مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه می دهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، کارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملکرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است که افراد با علاقه به محل کارشان می آیند و به کارکردن در این محل افتخار میکنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیکی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که تا چه حد سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تاثیر می گذارد؟

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

بررسی رابطه سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب شهر همدان

اهداف فرعی تحقیق:

شناسائی ابعاد و مولفه های سکوت سازمانی

شناسایی رابطه بین سکوت سازمانی با سلامت سازمانی

۵-۱ چارچوب نظری

در سازمانهای نوظهور استفاده از تکنولوژی نوین ، افزایش آگاهی مصرف کننده، روند جهانی سازی و سرمایه گذاری بر اثر فشارهای ناشی از رقابت در حال افزایش هستند. همزمان با شروع این استراتژیها تحقیقات دیگری به اهمیت مساله سلامتی کارکنان در نتیجه این اقدامات سازمانی توجه نشان دادند. درگذشته توجه تحقیقات سلامت سازمانی به محیط فیزیکی کار معطوف بود اما تحقیقات جدید مولفه های روانی محیط کار را بیشتر مورد تاکید قرار دادند.محققان دریافتند که اینچنین اقدامات سازمانی بوجود آورنده مفاهیم:  کنترل شغل، الزامات روانی کار، حمایت اجتماعی، امنیت شغلی که به ترتیب اثرگذار بر جسم و روان کارکنان می باشند، هستند. بنابراین امروزه این امکان وجود دارد که استراتژیهای کاهش هزینه و افزایش بهره وری تاثیرات منفی بر سلامتی کارکنان در کشورهای صنعتی بگذارد.از طرفی دیگر مساله سکوت سازمانی نیز می تواند سبب کاهش سلامت کل سازمان گردد که مدیران ارشد باید برای این امر فکری بنماینمد.اتخاذ تصمیمات مرتبط با کاهش هزینه و افزایش بهره وری ممکن است در کوتاه مدت منجر به افزایش هزینه های مالی و انسانی گردد.بنابراین می­بایست محققان عواقب ناشی از این گونه تصمیمات را به آگاهی گروه ها و تصمیم گیرندگان در کار برسانند, تا آنها ضرورت تعیین  فعالیتها و فرآیندهای دراز مدت مرتبط با موضوع سلامت و بهره وری هستند احساس کنند.

 

۶-۱ مدل تحقیق

روحیه

 

با توجه به مباحث فوق می توان مدل عملیاتی را به شرح صفحه بعد تشریح کرد:

 

منبع: سکوت سازمانی (موریسن و میلیکل،۲۰۰۰) ، مدل سلامت سازمانی،تارتر،(۱۹۹۷)

۷-۱ فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

– بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی:

– بین فضای سکوت و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

– بین ترس مدیران از بازخورد و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

– بین عدم تشابه در جمعیت شناسی کارکنان و سلامت سازمانی رابطه وجود دارد.

تعداد صفحات:۱۲۸

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com