پایان نامه اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی

 

دانشگاه خوارزمی‌

گروه روانشناسی

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

 عنوان :

اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی (MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF

۱۳۹۴ شمسی

 

 

چکیده

مقدمه: ناباروری و بررسی‌های تشخیصی و درمانی آن به‌خصوص ناباروری ملزم به استفاده از لقاح آزمایشگاهی و ماهیت فن‌آوری کمک باروری بسیار پیچیده و استرس‌زا است. تشخیص ناباروری می‌تواند تاثیرات زیادی بر عملکرد‌های هیجانی فرد بگذارد و ابعاد روانی و اجتماعی زندگی فرد را درگیر کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR) در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس ناباروری و نشانه‌های افسرده‌وار در خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF انجام شد.

روش: در این پژوهش از طرح تک‌آزمودنی استفاده شد و برای بررسی ملاک‌های ورود تشخیص ناباروری اولیه از طرف متخصص زنان و مصاحبه بالینی‌ ساختاریافته برای اختلالات محور(SCID–I) I و مصاحبه بالینی برای اختلالات محورII (SCID-II)توسط روانشناس مرکزدرمانی صورت گرفت. و تعداد ۳ نفر وارد برنامه آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی شدند. ابزارهای پژوهش(پرسشنامه استرس ناباروری نیوتن، پرسشنامه افسردگی بک و نسخه فارسی پرسشنامه طرح‌واره‌های هیجانی) در مرحله پیش‌آزمون، جلسه چهارم، پس‌آزمون ومرحله پیگیری یک ماهه توسط شرکت‌کنندگان تکمیل گشت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی منجر به کاهش استرس ناباروری و کاهش نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور شد، همچنین آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در تعدیل طرح‌واره‌های هیجانی اثرگذاری متوسط رو به بالا داشت. اثربخشی این آموزش در طرح‌واره هیجانی سرزنش، معنادار نبود.

نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج پژوهش، می‌توان نتیجه گرفت که. برنامه کاهش استرس مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی(MBSR)می‌تواند برنامه‌ای موثر جهت کاهش استرس‌ناباروری، نشانه‌های افسرده‌وار و تعدیل طرح‌واره‌های هیجانی خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF باشد.

مقدمه

شیوع جهانی ناباروری بین ۸-۱۲% است(ماسکارنهاس[۱]، فلاکسمن[۲]، بورما[۳]، واندرپول[۴] و استیون[۵]، ۲۰۱۲). ناباروری یکی از مشکلات عدیده پزشکی در دنیای امروز است و میزان آن در جهان از سال ۱۹۵۵ تا سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است(الیویا[۶]، اسپیرا[۷] و مولتیگنر[۸]،۲۰۰۱). تخمین زده میشود که از هر شش زوج، یکی نابارور باشد(استوبر[۹] و سولومون[۱۰]،۲۰۰۸). ناباروری تقریبا ۱۲% زوجهای در سن باروری را شامل میشود(انجمن پزشکی باروری آمریکا[۱۱]،۲۰۱۳). در مطالعه بووین[۱۲] و همکاران در سال ۲۰۰۷، شیوع ۱۲ ماهه ناباروری بین ۵/۳ تا ۷/۱۶ درصد در کشور‌های توسعه یافته و بین ۹/۶-۳/۹ درصد در کشور‌های کمتر توسعه یافته است. در مطالعه سیستماتیکی که در سال ۱۳۹۲ در ایران انجام گردید(دیرکوند مقدم، دل‌پیشه و سایه‌میری) میانگین کلی ناباروری در ایران ۲/۱۳% با فاصله اطمینان (۹۵)گزارش شد. همچنین فراوانی کلی ناباروری اولیه در ایران ۲/۵% و ناباروری ثانویه ۲/۳ % بود.

برطبق گفته جامعه تکنیکی کمک باروریSART (2009)، حدود ۵۰% از زوجهایی که تشخیص ناباروری دریافت میکنند از این روشهای درمان استفاده میکنند و طبق گفته جیمگ و همکاران، بیش از ۱۰% جمعیت نابارور به دنبال این هستند تا از روش‏های کمک باروری ART، از جمله لقاح مصنوعی، به ویژه IVF ، برای آبستن شدن استفاده نمایند (جینگ و همکاران، ۲۰۱۴). هنگامی‌که نمونه اسپرم طبیعی است و مشکل و سوءظنی درمورد باروری تخمکگذاری نباشد، درمان باروری معمولا با درمان هورمونی آغاز میشود. که این درمان درابتدا متمرکز بر تحریک تخمکگذاری زن است. اگر هیچ علت دیگری که تاثیر منفی بر باروری دارد وجود نداشته باشد، شانس زیادی در باروری ایجاد میکند(ویلبک و ولف،۲۰۰۴). اگر درمان هورمونی کافی نبود، از روشهای کمک باروری(ART)[13] مانند تکثیر کمکی[۱۴] و کاشت(تلقیح)[۱۵] و سایر روشها استفاده میشود. درکاشت، اسپرم آماده در زمان تخمکگذاری به رحم زن تزریق میشود(سدراستروم[۱۶] و آنتیلا[۱۷]،۲۰۰۹). که متداولترین آن تلقیح و در بارداری آزمایشگاهی[۱۸]،IVF است.

داشتن فرزند از طریق ART، عوارض بدنی و روانشناختی بسیاری دارد. درمانی که برای تعدیل هورمونها در خانم‌ها استفاده میشود نشانههایی چون: افزایش وزن، کاهش عملکرد جنسی و نشانههای یائسگی مانند: گرگرفتگی، خشکی واژن و خستگی است(دونی[۱۹] و مککینی[۲۰]،۱۹۹۲). این درمانها بصورت تزریق واژنی، مقعدی و یا زیر جلدی صورت میگیرد تا هورمونها را تنظیم کرده و یا تخمک و پوشش رحم را تحریک کند.

ناباروری بر اساس مدل‏های کل‏نگرانه، ترکیبی از پدیده‏های بیولوژیک، روان‏شناختی و اجتماعی است. بر این علت، ناباروری را نمی‏توان انحصاراً یک ناتوانایی فیزیولوژیکی برای آبستن شدن، تلقی نمود (دیویدوا و پیچووا،۲۰۱۴). مهم­ترین دلایل فیزیولوژیکی آن شامل جنبه­های پزشکی است، واکنش­های فردی به ناباروری مثل افسردگی و اضطراب جزء جنبه‏های روانی است و کاربردهای اجتماعی مانند برچسب‏زنی و تابو که جنبه اجتماعی است با ناباروری مرتبط است (تورن، ۲۰۰۹).

تاکنون، بررسی‏های متمرکز بر پیامدهای روان‏شناختی ناباروری نتایج مختلفی را در برداشته است. اکثر زوج‏ها در برخورد با ناباروری توانایی تطابق و مقابله را دارند، اما همان‏طور که اشاره شد، پاسخ‏های هیجانی عده‏ای دیگر به این موضوع پاسخ‏هایی مسئله‏ساز همچون افسردگی، اضطراب و استرس است (گریل[۲۱] و همکاران، ۱۹۹۷؛ ورهاک[۲۲] و همکاران، ۲۰۰۷؛ اسمنک[۲۳] و همکاران، ۲۰۱۰؛ ولگستین[۲۴] و همکاران، ۲۰۰۸؛ به نقل از گالهاردو و همکاران، ۲۰۱۳؛ جینگ و همکاران، ۲۰۱۴).

پیامد روانشناختی این موضوع چند بعدی است و از طیفی از غم و اندوه تا آشفتگی روانی را شامل میشود. بعد از تشخیص ناباروری، آشفتگی هیجانی که زوج با آن مواجه میشود میتواند بسیار وحشتناک باشد. بعد از تشخیص، زوجی که برای درمان اقدام میکند مسیر متفاوتی از مسائل مالی و هیجانی را طی خواهد کرد. از این به بعد زندگی آنها در حواشی باردار شدن میچرخد (براورمن[۲۵]،۱۹۹۷). ناباروری، مسئولیت والدینی که بخشی از زندگی بزرگسالی است را تهدید می‌کند و یکی از بحران‌های عمده زندگی است(میندس[۲۶]، اینگرام[۲۷]، کلیور[۲۸] و جیمز[۲۹]،۲۰۰۳).طبق پژوهش‌های انجام گرفته فاکتورهای روان‏شناختی چون نشانه‏های افسردگی، اضطراب، پریشانی و مکانیسم‏های مقابله‏ای خاص، دور باطلی از مشکلات را فراهم آورده و با کاهش شانس باروری (شرایت و لوون، ۲۰۱۳) در ارتباط‏اند.

در اغلب مراجعین نابارور، خانم‌ها دیسترس یا پریشانی[۳۰] بیشتری را ابراز میکنند چه خودشان عامل ناباروری باشند و چه نباشند(بنیامن[۳۱]، گورلن[۳۲] و کوکیا[۳۳]،۲۰۰۹). تحقیقات نشان داده است خانم‌هایی که ناباروری را تجربه میکنند استرس، اضطراب و افسردگی را در حد خانم‌هایی که سرطان، بیماری‌های قلبی و HIV مثبت دارند و تحت درمان هستند، حس می‌کنند(دومر[۳۴]،۲۰۰۷).

مطالعات رو به گسترشی وجود دارد که نشان داده‌اند که عوامل روانشناختی می‌تواند هم در ایجاد ناباروری دخالت داشته باشد و هم اینکه ناباروری می‌تواند پیامد روانشناختی بسیاری را با خود به همراه داشته باشد. بر اساس شواهد موجود، عوامل روانی می‌تواند در نتایج برخی از درمان‌های ناباروری نقش داشته باشد. برای مثال تجربه استرس از طریق تاخیر یا عدم تخمک‌گذاری می‌تواند در نتیجه درمان ناباروری اثر بگذارد(ابی[۳۵]،۱۹۹۸).

از آنجا که ناباروری یک عامل تنش‌زای ناخواسته و غیر برنامه‌ریزی شده است، می‌تواند باعث بحران‌ها و فشار‌های روانی نظیر افسردگی، اضطراب، مشکلات بین فردی، خشم سرکوب شده، ناامیدی، احساس پایین بودن نسبت به همکاران و احساس گناه به‌طور ناخودآگاه شود(اسچنید-کافمن،۲۰۰۵؛گکس،۲۰۰۶، به نقل از طلائی و همکاران،۱۳۹۳).

فرد نابارور با هیجانات منفی(پهلوانی،۱۳۷۵) و استرس ناباروری مواجه می‌گردد(ملائی‌نژاد و همکاران،۱۳۷۹). این هیجانات منفی و استرس ناباروری بر روی زندگی فرد و همینطور سیر درمان ناباروری وی، اختلال ایجاد می‌کند(ابی،۱۹۹۸). به طور کلی، آن‏چه که غالبا در زنجیره اختلالات اضطراب و افسردگی شایع در ناباروری مهم به نظر می‏رسد و بر اساس پژوهش‏های صورت گرفته مورد تایید است، نقص در مدیریت صحیح هیجانات‏ در برابر رویداد‏های روزمره زندگی )هوکسما[۳۶]، ۲۰۰۸)، ناتوانی در مدیریت اطلاعات هیجان‏آور و برانگیزاننده (بون[۳۷]، ۲۰۰۳؛  جاکوبز[۳۸] و همکاران، ۲۰۰۸سوگیری‏ در بازیابی و پردازش اطلاعات مربوط به محرک‏های فراخوان اضطراب (مک‏کابی[۳۹]،۱۹۹۹؛ به نقل از مشهدی و همکاران، ۱۳۹۲؛ کمپبل[۴۰] و همکاران،۲۰۰۶) و عدم پذیرش و آگاهی بدون قضاوت از محرک‏های محیطی است.

در سال‌های اخیر درمان‌های روانشناختی بسیاری روی افراد نابارور کار شده است(حمید،۱۳۹۰؛ فیلی و همکاران،۱۳۹۰). یکی از این گروه درمان‌ها، درمان‌های مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی، موسوم به درمان‌های موج سوم رفتار درمانی هستند(شهرستانی و همکاران،۱۳۹۱). پژوهش حاضر به دنبال تاثیر آموزش استرس‌زدایی مبتنی‌بر ذهن‌آگاهی در طرح‌واره‌های هیجانی، کاهش استرس و نشانه‌های افسرده‌وار خانم‌های نابارور در اولین دوره IVF است، مولفه‌هایی که بررسی‌های متعدد نشان داده‌اند جزء لاینفک ناباروری هستند.

۱-۲ بیان مسأله

سازمان بهداشت جهانی، WHO، ناباروری را به عنوان ناتوانی در بارور شدن تعریف کرده است. برطبق WHO، یک زوج از نظر کلینیکی زمانی نابارور تلقی میشوند که حداقل یک سال از مقاربت بدون جلوگیری آنها گذشته باشد(WHO،۲۰۰۴و زگرس هوچشیلد[۴۱] و همکاران،۲۰۰۹). البته این زمان برای خانم زیر ۳۵ سال است و برای خانم بالای ۳۵ سال، این زمان به ۶ ماه تقلیل مییابد. در جمعیت‏شناسی، ناباروری یا ناتوانی در بچه‏دار شدن به‏ طور غیرمستقیم بر اساس فراوانی زنان متاهلی تعریف‏ می‏شود که پس از یک دوره زمانی (غالباً ۵ سال) در بارداری یک بچه زنده، ناموفق بوده‏اند (نایس[۴۲] ،۲۰۱۳).

زوجی که هیچوقت توانایی داشتن فرزند را نداشته است چه به دلیل عدم توانایی در باردار شدن و چه ناتوانی در بهدنیا آوردن بچه زنده پس از باروری و یا کسانی که سقط جنین ناخواسته متناوب داشتند، همگی جزو ناباروری اولیه محسوب میشوند و وقتی زوج بارداری موفقیتآمیز قبلی را داشته است اما اکنون ناتوان از بارور شدن است، بارداری ثانویه نامیده میشود(WHO،۲۰۰۴).

جدول۱-۴

تعاریف منتشر شده ناباروری(گوروناث[۴۳]، پاندیان[۴۴] و همکاران،۲۰۰۱)

سازمان تعریف
موسسه ملی بهداشت، درمان و دستورالعمل تعالی بالینی[۴۵] ناباروری باید به عنوان شکست بعد از مقاربت جنسی منظم در طی ۲سال انگاشته شود، در صورت نبود آسیب‌شناسی در تولید مثل.
ASRM2008[46] ناباروری شکست در حاملگی موفقیت‌آمیز بعد از ۱۲ماه نزدیکی بدون جلوگیری محسوب می‌شود و برای خانم‌های بالای ۳۵ سال این زمان به ۶ ماه تقلیل می‌یابد.
کمیته بین‌المللی برای نظارت بر کمک باروری و سازمان بهداشت جهانی[۴۷] (تعریف کلینیکی) ناباروری: بیماری سیستم تولید مثل در شکست برای حاملگی، بعد از ۱۲ ماه یا بیشتر، از نزدیکی بدون جلوگیری است.
تعریف جمعیتی[۴۸] ناتوانی خانمی که از نظر جنسی فعال بوده و جلوگیری نمی‌کند در زاییدن فرزند زنده.

 

در متون کلینیکی، لغت «فرزند نداشتن غیرارادی»[۴۹] مترادف ناباروری است. درحالیکه ناباروری ممکن است تنها برای شرایط پزشکی استفاده شود و نه جنبههای اجتماعی و روانشناختی(اینهورن[۵۰] و ونبلن[۵۱]،۲۰۰۲ ).

شیوع جهانی ناباروری بین ۸-۱۲% است(ماسکارنهاس[۵۲]، فلاکسمن[۵۳]، بورما[۵۴]، واندرپول[۵۵] و استیون[۵۶]، ۲۰۱۲) و در واقغ در حدود ۶۰ تا ۸۰ میلیون زوج در سرار جهان از فرزنددارنشدن رنج می‏برند (دی‏سوزا و همکاران، ۲۰۱۴). ناباروری یکی از مشکلات عدیده پزشکی در دنیای امروز است و میزان آن در جهان از سال ۱۹۵۵ تا سال۲۰۰۱ افزایش یافته است(الیویا[۵۷]، اسپیرا[۵۸] و مولتیگنر[۵۹]،۲۰۰۱). تخمین زده میشود که از هر شش زوج، یکی نابارور باشد(استوبر[۶۰] و سولومون[۶۱]، ۲۰۰۸). درصد علل ناباروری در منابع مختلف باهم متفاوت است، طبق گفته ماسکارنهاس و همکاران(۲۰۱۲)، ۲۵% از علل ناباروری مربوط به آقایان ، ۲۵% مربوط به خانم‌ها و ۲۵% مربوط به هردو میشود و ۲۵%سایر عوامل. در این موارد «فرزند نداشتن غیرقابل توضیح»[۶۲] مدنظر بوده است و طبق گفته دنیلوک[۶۳] و ترچنج[۶۴] (۲۰۰۷)، ۳۵% از ناباروری به خانم، ۳۵% به آقا و بطور پایه ۲۰% به هر دو و ۱۰% مراجعین به علل ناشناخته نابارور هستند. روی هم رفته تقریبا ۱۲% زوجهای در سن باروری را شامل میشود(انجمن پزشکی باروری آمریکا[۶۵]، ۲۰۱۳).

اصطلاحات پزشکی در درک توضیح علل ناباروری پیچیده و دشوار است اما ویلیامز[۶۶]، بیچخوف[۶۷] و لودس[۶۸] (۱۹۹۲) دلایل ناباروری را برای افراد غیرحرفهای[۶۹] بطور قابل درک توضیح دادند که برطبق گفته آنها، در مورد خانم‌ها بیشتر مشکل درخصوص عدم تولید و رهاشدن تخمک است و یا مشکلات لوله فالوپ و در آقایان پایین بودن سطح کیفیت و فعالیت اسپرم مشکل عمده محسوب می‌شود.

مرحله درمان با یک ارزیابی از علل احتمالی ناباروری آغاز میگردد. که این مرحله شامل یک پرسوجوی کامل از سابقه پزشکی زن و شوهر، یک نظرسنجی از وضعیت سبکزندگی و معاینات بالینی از هردو مرد و زن میباشد. رحم، تخمدان و لولههای فالوپ زن مورد بررسی قرار میگیرد و بررسی هورمونی شامل چرخهقاعدگی و تخمکگذاری میباشد. آزمایش اسپرموگرام یا آنالیز کیفیت جنبش و ساختار اسپرم[۷۰] در آقایان انجام میشود. این ارزیابی بهعنوان پایهای برای یافتن علت ناباروری مورد استفاده قرار میگیرد. و بعد باتوجه به درخواست زوجها درمان برنامهریزی میشود(ویلبک[۷۱] و ولف[۷۲]،۲۰۰۴).

زوجی که تحت درمان باروری قرار می‌گیرد در اغلب موارد از کاهش رضایت جنسی خبر می‌دهند. از دست دادن میل جنسی به علت اثر داروها، اضطراب عملکرد و کاهش حس خود بودن در یک زندگی جنسی سالم را منجر می‌گردد(لیبلوم[۷۳]،۱۹۹۷). در درمان ناباروری که لازم است در زمان‌های مشخص به منظور افزایش شانس بارداری نزدیکی صورت گیرد، احتمال کاهش میل جنسی افزایش می‌یابد. اختلال نعوظ و یا انزال زودرس نیز ممکن است به علت این فشارها رخ دهد، اختلال در ارگاسم و مرطوب شدن واژن نیز ممکن است در خانم‌ها به علت درمان‌های هورمونی رخ دهد، روابط جنسی به حالت مکانیکی تبدیل شود و صمیمیت و دلبستگی جایگاه خود را از دست بدهد. وقتی صمیمیت جنسی تبدیل به لذت باروری شود این احتمال می‌رود که رضایت جنسی در زوجی که در تلاش برای باروری هستند از بین برود(دنیلوک،۲۰۰۷). . این موارد خود منجر به تشدید استرس می‌گردد. استرس ناباروری مجموعه‌ای از نشانه‌هاست[۷۴] که به دنبال ابتلاء به ناباروری در افراد بروز می‌کند و مشابه بسیاری از علائم اختلالات ناشی از (PTSD)[75] می‌باشد و به‌ویژه در افکار و احساسات مربوط به ناباروری و تلاش برای رهایی از این افکار و احساسات صدق می‌کند(لین[۷۶]،۲۰۰۲).

ناباروری از مسائل مهم ایجاد نگرانی در زوجین نابارور است (دی سوزا[۷۷]، نورنها[۷۸] و نایاک[۷۹]؛ ۲۰۱۴). از نظر عوامل استرسزای زندگی، برخی نویسندگان ناباروری را معادل مرگ فرزند یا همسر دانستهاند(کدم[۸۰] و همکاران،۱۹۹۰؛ اسکارف[۸۱] و ونشل[۸۲]،۲۰۰۰) و به عنوان یک بحران زندگی فشار هیجانی‏اش برابر با وقایع آسیب‏زای زندگی است (جینگ و همکاران، ۲۰۱۴). تحقیقات متعدد نشان می‌دهد که فرآیندهای درمان ناباروری موجب ایجاد سطح بالایی از تنش روانی و استرس در زنان نابارور می‌گردد(اندرهیم[۸۳] و همکاران، ۲۰۰۵).

تجربه ناباروری منجر به حس از دست‌دادن[۸۴] می‌شود که این حس برای زوج محسوس و یا نامحسوس است. محسوس مانند شکست در فرآیند پزشکی و سقط جنین و نامحسوس مانند احساس نامطمئن از نتایج(دیاموند[۸۵] و همکاران،۱۹۹۹). همانطور که با هر از دست دادن غصه‌دار می‌شویم، عزاداری برای کودک متولد نشده پیچیده است. تا از دست‌دادن واقعی نباشد کسی نمی‌تواند سوگواری کند. بنابراین بسیاری از این زوج‌ها در برزخ هستند و از دست دادن مبهم یکی از زیان‌های استرس‌زایی است که زوج می‌تواند تجربه کند(باس[۸۶]،۱۹۹۹). ممکن است زوج‏های نابارور در کل از نظر سلامتی روانی نرمال باشتند ولی چندین مطالعه نشان داده است که مقابله با ناباروری با افزایش قابل توجه سطوح علائم روانی چون پریشانی، افسردگی و اضطراب همراه است (جینگ و همکاران، ۲۰۱۴).

یکی از مواردی که در بین زوجهای نابارور بسیار تحقیق و بررسی شده است، افسردگی است(دنیلوک و ترنچ[۸۷]،۲۰۰۷؛دیاموند[۸۸] و همکاران،۱۹۹۹؛ کرایج[۸۹]، گارنفاسکی [۹۰]و ولیتاسترا[۹۱]، ۲۰۰۸؛ لیکریدو[۹۲]، گرونتی، دلتسیدو، لوترلدیس و وسلاماتزیس[۹۳]۲۰۰۹؛ نوربلا [۹۴]و همکاران،۲۰۰۸؛ مککیلان، گریل،وایت و جکوب[۹۵]، ۲۰۰۳؛ شهید[۹۶]،۲۰۰۹؛ اسپکتور[۹۷]،۲۰۰۴ ؛ توزنده‌جانی و همکاران،۱۳۹۳؛ طلائی و همکاران، ۱۳۹۳). شهید در تحقیقی نشان داد که نرخ افسردگی در خانم‌های نابارور دو برابر بیشتر از خانم‌های بارور است. اخیرا در تحقیقی نوربلا[۹۸]و همکاران(۲۰۰۹) روی یک نمونه ایرانی انجام دادند، متوجه اختلالات روانپزشکی، اللخصوص افسردگی، حساسیت بینفردی و افکار پارانویید شدند که این خانم‌ها دوبرابر بیشتر از خانم‌های نابارور دارند. در تحقیقی که در سال ۱۹۹۱ توسط برگ و ویلسون [۹۹]انجام شد، نشان داد که افسردگی و حساسیت بینفردی همراه با نشانههای سایکوتیک در جمعیت خانم‌های نابارور بطور قابل ملاحظهای بیشتر از جمعیت خانم‌های بارور بود.

افسردگی در بین خانم‌های تحت درمان باروری هستند، ممکن است بر اثر انباشته شدن ناامیدیها و استرسهایی باشد که از یک سری شکستهای درمان بوجود آمده است(دیاموند[۱۰۰] و همکاران، ۱۹۹۹). ناراحتی، خشم، ناامیدی و ناکامی حاصله از شکست در درمان، ممکن است منجر به افسردگی و سایر اختلالات روانشناختی شود چراکه زمانی برای ناراحتی و غصهخوردن در بین دورههای درمان باروری که زمانبر هست وجود ندارد و در حین این فرایند افزایش سن نیز اتفاق میافتد که این امر روی خوب بودن[۱۰۱] روانشناختی هم اثر خواهد گذاشت(برنادت[۱۰۲]،۲۰۱۰).

یکی از موضوعات مورد تاکید در پژوهش‌های اخیر طرح‌واره‌های هیجانی است که با بسیاری از اختلالات روانی از جمله اضطراب، استرس، افسردگی(لیهی،۲۰۱۱)، تعارضات زناشویی(لیهی،۲۰۰۴)، سندرم خستگی مزمن، سندرم روده تحریک‌پذیر، اختلال جسمانی‌سازی، اختلالات خوردن، فوبی اجتماعی، PTSD(لیهی،۲۰۰۲؛ ریمز[۱۰۳] و چالدر[۱۰۴]، ۲۰۱۰) و اختلالات شخصیت(لیهی و ناپولیتانو[۱۰۵]، ۲۰۰۵) ارتباط دارد.

درحالیکه عوامل روانشناختی بسیاری بر روی بیماران نابارور تاثیرگذار است اما سطح اضطراب، افسردگی و استرس افراد در طی دوره‌های مختلف درمان متفاوت است(ویلکینز[۱۰۶] و همکاران،۲۰۱۰؛ ویلیامز[۱۰۷] و زاپر[۱۰۸]،۲۰۰۶) و بسته به اینکه در کدام دوره درمان قرار دارند خانم‌ها در حالتی بین امیدواری و ناامیدی در نوسان‌اند(دومر[۱۰۹] و همکاران،۱۹۹۲؛ ادنس[۱۱۰] و همکاران،۱۹۹۹). پژوهش حاضر بر روی خانم‌های ناباروری انجام گرفت که در اولین دوره لقاح آزمایشگاهی(IVF) قرار می‌گیرند، چراکه تحقیقات نشان داده است که بیماران در اولین دوره IVF، سطح اضطراب و استرس و افسردگی متفاوتی از سایر سطوح درمان دریافت می‌کنند(ورهاک[۱۱۱] و همکاران،۲۰۰۱).

ناباروری از جمله استرس‌هایی است که ساختار روانی و روابط بین فردی شخص را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد(نجمی و همکاران، ۱۳۸۰). هرچند ناباروری در مراحل اولیه به عنوان یک وضعیت بالینی تلقی می‌گردد اما تشخیص آن می‌تواند تاثیرات زیادی بر عملکرد هیجانی زوجین درگیر در این مشکل بر جای بگذارد(ابی[۱۱۲] و همکاران،۱۹۹۸). این تاثیرات منفی در مطالعات متعدد نشان داده شده است(خیاتا[۱۱۳] و همکاران،۲۰۰۳؛ مونگا[۱۱۴] و همکاران، ۲۰۰۴؛ ابی و همکاران، ۱۹۹۲؛ فراهانی،۱۳۸۰؛ حسن‌پور ازغدی و همکاران،۱۳۹۲؛ نجمی و همکاران،۱۳۷۸).

از نظر روان‏شناختی، ناباروری یک دوره‏ی بحرانی است که از عدم تعادل شناختی و هیجانی بین زوج‏هایی که انتظار داشتن بچه را دارند و آنهایی که قادر نیستند به هدفشان برسند، ناشی می‏شود (نیکلز[۱۱۵] و همکاران، ۲۰۰۱؛ دس‏سوزا و همکاران، ۲۰۱۴). ناباروری می‏تواند نوعی بحران زندگی، بحران هویت، یک بیماری مزمن، یک آسیب، یا علتی از اندوه و سوگواری یا یک تجربه‏ی هستی‏گرایانه و آمیزه‏ای از همه‏ی اینها در نظر گرفته شود (دیاموند و همکاران، ۲۰۰۰). عده‏ای نیز بر این باورند که ناباروری در بیشتر موارد باعث تنش هیجانی می‏شود. آنها شدت هیجان ناشی از ناباروری را به عنوان بحران ناباروری توصیف می‏کنند و معتقدند که ناباروری، در تمام زمینه‏های شخصی، ارتباطی و شغلی زوج‏ها تاثیر می‏گذارد (تقوی و فتحی آشتیانی، ۱۳۸۸).

هنگامی که زوجی نابارور تشخیص داده می­شوند، عمدتا استرسورهای متنوعی را تجربه می­ کنند که شامل؛ اختلال در زندگی فردی زوج و روابط زناشویی (اسچمیت، ۲۰۰۹؛ جانسون و جانسون، ۲۰۰۹؛ نیلفروشان و همکاران، ۱۳۸۴)، تغییرات در کیفیت هیجانی مثل اضطراب (فردریکسون، ۲۰۱۵) و افسردگی (تورن، ۲۰۰۹)، روابط جنسی و تغییر در روابط زوج با همکاران (نایس[۱۱۶]،۲۰۱۳)، خانواده و دوستان (خیاتا و همکاران، ۲۰۰۳؛ بلیت، ۲۰۰۳)، کاهش ارتباط با یکدیگر و اطرافیان، اشکال در فعالیت جنسی (علیزاده و همکاران، ۱۳۸۴)، کاهش حمایت عاطفی همسر (مستوبایشی و همکاران، ۲۰۰۴؛ دی‏سوزا و همکاران، ۲۰۱۴) و حمایت اطرافیان (ماری آنا و همکاران، ۲۰۱۱؛ کالن و هننسی، ۲۰۰۰) و وسواس در مورد باردار شدن، تصمیم ­گیری در زندگی، اختلال عاطفی و هیجانی (مظاهری و همکاران، ۲۰۰۱) می­شود. هیجانات معمول همراه ناباروری طولانی مدت شامل؛ بروز رفتارهای تکانشی و خشم­های پراکنده، اضطراب، از دست‏دادن کنترل (نیلفروشان و همکاران، ۱۳۸۴)، به خود بستن شکست‏ها، از دست دادن مقبولیت اجتماعی (جاکوب، مک‏کویلان و گریل، ۲۰۰۷)، احساس تنهایی (کارل و همکاران، ۲۰۰۵)، احساس نارضایتی، احساس گناه، و حسادت (بویوین، گری‏فیث و ونیتیس، ۲۰۱۱) احساس درماندگی و احساس بی‏ارزشی و بی‏کفایتی، انکار، انزوا (نجمی و همکاران،۱۳۸۰) است. چرا که به بر اساس پژوهش‏های فراوانی، افرادی که تحت فشارهای عمده و مزمن قرار گرفته باشند بیش از همکاران در معرض ابتلا به بیماری­هایی مانند افسردگی (تورن، ۲۰۰۹؛ نایس ،۲۰۱۳)، اضطراب (نایس ،۲۰۱۳)، نارضایتی (خسروی، ۱۳۸۰) و اعتماد به نفس پایین (ماهلدست و همکاران، ۱۹۸۷؛ کرمی نوری، ۱۳۸۰) قرار دارند.

 شواهد بالینی و تجربی (بشلیده، مکتبی و تقی­پور، ۱۳۸۰؛ موسانی و سیلورمن، ۲۰۰۹؛ احسان‏پور و همکاران، ۲۰۰۹؛ دی‏سوزا و همکاران، ۲۰۱۴) بسیاری نشان می­ دهند که ناباروری به ­عنوان یک عامل فشارزا موجب بروز انواع اختلالات روانی یا رفتاری در شخص نابارور می‏گردد. از سویی دیگر، تحقیقات مختلف (پترسون و همکاران، ۲۰۰۸)، نشان داده­اند ناباروری انتظارات زندگی زوج نابارور را به چالش می­کشد و منجر به بروز مشکلاتی در ارتباط زناشویی می‏شود (اسچمیت، ۲۰۰۹) و زندگی آنها را با خطر جدایی و طلاق تهدیدی می‏کند (سودها و ردی، ۲۰۱۱). خاتمه ارتباط زناشویی ممکن است استرس­زا باشد. بررسی­های اسمینک و همکاران (۲۰۰۱)، نشان می­ دهند زنان بارورشده با درمان‏های کمک بارداری هم‏چون افراد نابارور از اضطراب، افسردگی و ترس‏های مختلف که مرتبط با عارضه‏شان است، رنج می­برند، نتایج این پژوهش همسو با نتایج حاصل از مطالعات احسان‏پور و همکاران (۲۰۰۹) است.

برگ و ویلسون (۱۹۹۱، به نقل از رشیدی و همکاران، ۱۳۹۱) نشان دادند که؛ افرادی که تحت درمان IVF  قرار می‏گیرند، در مقایسه با دیگران به اضطراب (ورهاک و همکاران، ۲۰۰۷) و آسیب‏های عاطفی و هیجانی بیشتری مبتلا می‏شوند. اضطراب و افسردگی به عنوان شایع‏ترین اختلالات خلقی و اضطرابی، به عنوان علل احتمالی شکست اولین دوره IVF مطرح شده ‏اند (اولیویوس و همکاران، ۲۰۰۴). البته هنوز معلوم نیست سطح بالای آسیب‏های روان‏شناختی در زوجین نابارور مربوط به IVF باشد (ییلاق‏بیگی و همکاران، ۱۳۹۳). هم‏چنین، ممکن است این آسیب‏ها به شرایط خاص دیگری هم مربوط باشند؛ به عنوان مثال سن در هنگام درمان عامل بسیار مهمی است (رشیدی، منتظری، عابدی‏نیا، شریعت، اشرفی و رمضان زاده، ۱۳۹۱). هم‏چنین، تحقیقات نشان می‌دهد که زنان تحت درمان ناباروری هیجاناتی مساوی یا بیشتر از بیماران سرطانی و قلبی دارند (موسانی و سیلورمن، ۲۰۰۹). زوج‌های نابارور تجربه‌ای طولانی‌مدت و مزمن از استرس در هر ماه را دارند. به عبارت دیگر، با رشد درمان‏های ناباروری و روش­های پیچیده‏تر، استرس به همان اندازه افزایش‏یافته و می‏تواند بر نتایج درمان نیز تأثیر بگذارد (موسانی و سیلورمن، ۲۰۰۹).

 فرآیند درمان ناباروری نیز پر استرس است (پیوندی و همکاران، ۱۳۹۰) و هیجانات و شناخت‏های فرد را متاثر می‏سازد (دیویدوا و پیچووا، ۲۰۱۴). برنامه ­های درمانی غیر منعطف ناباروری (نیاز به رابطه جنسی صرفاً برای باروری نه به­خاطر احساس لذت از رابطه جنسی)، هم­چنین درمان­های طولانی و وقت­گیر، هزینه‏های فوق‏العاده زیاد درمانی و درمان­های رنج‏آور، به­ویژه هنگامی که منجر به شکست درمان می­شود، همگی ایجاد کننده استرس شدید در زوجین می‏باشند (فراهانی،۱۳۸۰).

 

تعداد صفحه :۱۵۹

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com