پایان نامه بررسی رابطه­ تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A، B در خانواده­ی بیماران

 

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

گروه روانشناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

بررسی رابطه­ی تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A، B در خانواده­ی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و مقایسه آن با افراد عادی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حسین کارشکی

آذر ۱۳۹۳

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه­ تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A، B در خانواده­ی افراد مبتلا به بیماری ام.اس و مقایسه­ آن با افراد عادی در سطح شهر مشهد انجام گرفت. جامعه­ی آماری پژوهش شامل دو گروه نمونه است. نمونه­ی اول شامل کلیه­ی افرادی است که در شهر مشهد به هنگام اجرای تحقیق (سال ۱۳۹۳) سکونت داشته و یکی از اعضای خانواده­ی آنها اعم از همسر، پدر، مادر، خواهر، برادر و یا فرزندشان به بیماری ام.اس مبتلا می­باشد و نمونه­ی دوم شامل افراد نرمالی که هیچ بیمار ام.اسی در اطرافیان خود ندارند. آزمون­ها بر روی ۱۹۰ نفر (۹۵ نفر در هر نمونه) اجرا گردید. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل: پرسشنامه­ی تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر (۲۰۰۴) که شامل ۴۶ ماده است و پرسشنامه­ی تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن که ۲۵ ماده دارد. بعد از جمع­آوری داده­های موردنیاز، این داده­ ها با به کار بردن روش­های آماری ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن، واریانس چند­متغیره و آزمون یومن ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه­ معناداری بین تمایزیافتگی بالا و تیپ شخصیتی B، و همچنین رابطه­ معناداری بین تمایزیافتگی پایین و تیپ شخصیتی A، وجود دارد. امّا در بررسی تمایزیافتگی دو گروه (گروه نرمال و خانواده­ی افراد مبتلا به ام.اس.)،تفاوت معناداری یافت نشد. نتایج حاکی از آن است که فاکتورهایی علاوه بر بیماری یک عضو خانواده نیاز است تا سیستم خانواده را به سمت از دست دادن تمایزیافتگی خود هدایت کند و فشارهای دیگر نیز می­توانند تأثیر مشابهی بر عملکرد خانواده داشته باشند.

کلید واژه­ها: تمایزیافتگی خود، تیپ­های شخصیتی A,B، مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه پژوهش

بیان مسئله. ۱

ضرورت و اهمیت تحقیق ۳

اهداف تحقیق ۵

هدف کلی. ۵

اهداف ویژه ۵

فرضیه‌های اصلی. ۵

فرضیه‌های فرعی ۶

تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش ۶

فصل دوم: پیشینه پژوهش

خانواده و بیماری مزمن. ۱۲

دیدگاه سیستمی در خانواده درمانی. ۱۵

نظریه­ی سیستمی بوئن ۱۷

مفاهیم کلیدی نظریه­ی بوئن ۱۸

تمایزیافتگی. ۱۸

مقیاس نظری تمایزیافتگی بوئن. ۱۹

ابعاد تمایزیافتگی خود ۱۹

تمایزیافتگی خود در رویکرد ساخت­نگر ۱۹

مرزهای خانواده. ۲۰

تعریف تیپ شخصیتی. ۱۹

نظریه­ های تیپ­شناسی ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه بقراط و جالینوس ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه فروید(رویکرد روانکاوی) ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه اسکینر و واتسون (رویکرد رفتاری) ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه بندورا و راتر (رویکرد یادگیری اجتماعی). ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه آلپورت و کتل و آیزنگ (رویکرد تحلیل عاملی). ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه مازلو و راجرز (رویکرد انسان گرایانه) ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه رویکرد شناختی. ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه رویکرد حیطه­ی محیط ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه یونگ. ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه آدلر ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه جان هالند. ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه کارن هورنای ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه راستان و ویولا. ۱۹

تیپ­های شخصیتی شانزده گانه­ی مایرز- بریگز. ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه دیل تای. ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه رانک ۱۹

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه اسپرانگر. ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه اگزیستانسیالیست ۲۰

تیپ­های شخصیتی از دیدگاه اریک فروم ۲۰

تیپ­های شخصیتی A، B. 19

تاریخچه­ی بیماری ام.اس ۱۹

مولتیپل اسکلروزیس. ۲۰

فرایند خود ایمنی در ام.اس ۱۹

علائم و نشانه­ های ام.اس. ۲۰

ادبیات و پیشینه ۲۰

بحث و نتیجه­گیری. ۱۹

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش. ۴۴

شرکت‌کنندگان (جامعه و نمونه­ی آماری). ۴۴

ابزار پژوهش ۴۵

پرسش‌نامه­ی تمایزیافتگی اسکورن و فریدلندر ۴۵

روش نمره‌گذاری پرسش‌نامه­ی تمایزیافتگی خود ۴۵

پرسش‌نامه­ی تیپ شخصیتی فریدمن و روزنمن. ۴۶

روش نمره‌گذاری پرسش‌نامه­ی تیپ شخصیتی. ۴۷

روش اجرای پژوهش. ۴۸

روش تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش ۴۸

معیار ورود ۴۹

معیار خروج. ۴۹

معیارهای اخلاقی. ۴۹

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی. ۵۱

آمار استنباطی. ۵۵

بررسی مفروضه‌های آماری. ۵۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

بحث و نتیجه‌گیری. ۶۱

فرضیه ­های اصلی ۶۱

فرضیه ­های فرعی ۶۴

جمع‌بندی نهایی ۶۷

محدودیت­ها ۶۸

پیشنهادها. ۶۸

پیشنهادهای پژوهشی. ۶۸

پیشنهادهای کاربردی ۶۹

منابع فارسی. ۷۰

منابع لاتین. ۷۴

پیوست ۱: پرسش­نامه­ی تیپ­های شخصیتی . ۷۷

پیوست ۲: پرسش­نامه­ی تمایزیافتگی خود. ۷۹

چکیده­ی انگلیسی.۸۰

بیان مسئله

مولتیپلس اسکلروزیس(ام.اس) یک بیماری وابسته به سیستم ایمنی با علل ناشناخته است و یکی از مهم­ترین بیماری­های ناتوان کننده­ نورولوژیک در بالغین خصوصاً جوانان است که بخش میلین سیستم اعصاب مرکزی در آن درگیر و تخریب می­شود. این بیماری درمان قطعی ندارد و برای بسیاری از مبتلایان به این بیماری کنار آمدن با تغییرات و محدودیت­های مزمن این بیماری از خود آن دشوارتر است. انجام این کار دشوار بدون کمک اطرافیان و خانواده تقریباً غیرممکن است (مظاهری و همکاران، ۱۳۸۷).

هنگامی­که بیمار یا خانواده­ی او از بروز بیماری ام. اس. مطلع می­شوند، اولین واکنش آنان وحشت و سردرگمی است. تلاش برای تأمین داروهای خارجی، ایستادن در صف­های داروخانه برای گرفتن دارو، کاغذبازی­های بیش از حد مربوط به تشکیل پرونده­ی بیماران خاص برای استفاده از داروها، هزینه­ های ماهانه مربوط به تهیه داروها، هزینه­ های مربوط به عوارض جانبی بیماری مانند افسردگی یا مشکلات حرکتی و مشکلات مربوط به هزینه­ های پرستار در مراحل پیشرفته­ی بیماری از جمله مشکلات خانواده­های مبتلایان به ام. اس. به شمار می­رود. مشکلاتی که در کنار درد و رنج بیمار باید آنها را تحمل کنند. مشکلاتی که گاه بیش از خود فرد بیمار، خانواده وی را تحت تأثیر منفی قرار می­دهد (حقیقت و همکاران، ۱۳۹۱).

اعضای خانواده­ی بیماران مبتلا به ام. اس. می­بایست با این بیماری و تغییراتی که ممکن است به وجود بیاید کنار بیایند. این اعضاء مانند سایر افراد، در تیپ­های مختلف شخصیتی قابل دسته­بندی هستند و بر این اساس نحوه کنار آمدن آنها با شرایط خاص بیماری متفاوت است. در یک تقسیم­بندی ویژگی­های شخصیتی را به دو دسته­ی A و B تقسیم کرده­اند. تیپ A و B ازجمله ویژگی­های عمده­ی شخصیتی هستند که بر رفتار انسان اثر می­گذارند. الگوی رفتاری A و B را در دهه­ی ۱۹۵۰ میلادی دو پزشک متخصص به نام فریدمن و روزنمن[۱] (۱۹۷۴) شناسایی کردند. الگوی رفتاری تیپ A با تلاش­های پیشرفت رقابتی، فوریت زمان و خصومتی که به راحتی برانگیخته می­شود مشخص شده است. از سایر ویژگی­های افراد تیپ A، می­توان سخت کوشی، استرسی و ناشکیبا بودن با دیگران را نام برد. افراد تیپ B، برخلاف افراد تیپ A رفتار می­ کنند. آنها کمتر خشمگین می­شوند و حتی به هنگام خشم، موقعیت را با واقع­بینی بیشتری می­پذیرند و در موقعیت­های بحرانی شکیبایی بیشتری از خود نشان می­ دهند.

نظریه سیستم­ها[۲] نخست به عنوان یک چهارچوب علمی در قرن بیستم معرفی گردید. آثار بیتسون و جکسون[۳] از نخستین تحقیقاتی بودند که از نظریه سیستم­ها برای مطالعه­ خانواده بهره بردند. مطالعات این افراد با بررسی کارکرد خانواده­های دارای افراد بیمار ذهنی آغاز شد (اسدورف، سولوین، ۲۰۰۷). بوئن[۴] از دیگر بزرگان رویکرد سیستمیک است. بنا به دیدگاه سیستمی بوئن این ماهیت خانواده است که اعضای آن به شدت به لحاظ عاطفی به هم وابسته هستند و به نظر می­رسد افراد زیر پوست مشابهی زندگی می­ کنند؛ در این سیستم “من” تجلی خانواده است (بوئن، ۱۹۷۸). در تئوری سیستمی بوئن تمامی نشانه­ها مانند بیماری­های روانی، بیماری­های جسمی، سوء مصرف مواد و مشکلات اجتماعی با شکست در انطباق با سیستم، خود متمایزسازی اندک و مبالغه در فرآیند عاطفی، ارتباط مثبتی دارد (هراس[۵]، ۲۰۰۸). به بیانی دیگر، سطح تمایزیافتگی[۶] اشاره به توانایی ایجاد تعادل بین نیروهای عقلی و فرایندهای عاطفی در سطح درون روانی و ایجاد تعادل بین حفظ فردیت همراه با تجربه­ی صمیمیت در سطح بین فردی می­ کند (فریدلندر، ۱۹۹۸). بر این اساس می­توان افراد تمایزیافته و تمایزنایافته را با ویژگی­های زیر مشخص کرد: افراد تمایز نایافته در برابر رفتار دیگران واکنش عاطفی نشان می­ دهند، بخش عمده­ی انرژی­شان را صرف تجربه، بیان و تشدید عواطف­شان می­ کنند. درمقابل، افراد تمایزیافته ممکن است عواطف شدیدی را تجربه کنند، اما توسط این عواطف تحلیل نمی­روند و واکنش این دسته از افراد کنترل شده است؛ زمانی­که تجربه­های درونی یا تعاملات بین فردی بسیار تنش­زا باشد، افراد تمایزنایافته از دیگران فاصله­ی عاطفی می­گیرند؛ درحالی­که افراد تمایزیافته ضرورتی احساس نمی­کنند که از لحاظ عاطفی از دیگران جدا شوند. این گونه افراد از هویتی محکم برخوردارند؛ افراد تمایزنایافته روی هم­رفته در روابط صمیمانه با دیگران ادغام می­شوند؛ درحالی­که افرادی که به خوبی تمایزیافته­اند قادرند خود تعریف شده­شان را حفظ کنند؛ تمایز در توانایی ابراز “موضع من” نمود می­یابد. افراد تمایزنایافته از نظر عاطفی به دیگران وابسته­اند، به دشواری می­توانند برای خودشان فکر، احساس و عمل کنند؛ اما افراد تمایزیافته ذاتاً خود رهبرند، افکار و احساسات خاص خودشان را دارند و اجباری در وفق دادن خود با انتظارات دیگران ندارند (فریدلندر، ۲۰۰۰).

یکی از ویژگی­های خانواده­های سالم، کمک به اعضای خود در جهت تمایزیافتگی است. به این معنا که افراد خانواده یاد بگیرند کارکرد عقلانی و احساسی خود را از اعضای خانواده تفکیک دهند. افراد با تمایزیافتگی بالا به هیجانات خود آگاهی دارند و قادر به سنجش متفکرانه­ی موقعیت هستند. این افراد توانایی رشد “خود مستقل”[۷] را دارند و می­توانند در روابط عمیق، آرامش و راحتی خود را حفظ کنند و بنابراین از هم­جوشی عاطفی و یا جدایی عاطفی[۸] برای تعدیل تنش­های درونی خود اجتناب می­ کنند، در حالی­که افراد کمتر تمایزیافته به هم­جوشی با دیگران متمایل می­شوند و به این ترتیب با جدایی از افراد مهم زندگی از پا در می­آیند و یا به جدایی عاطفی تن می­ دهند، بنابراین هنگام مواجه شدن با صمیمیت عاطفی واکنشی اضطرابی نشان می­ دهند (دندی[۹]، ۲۰۰۴؛ به نقل از محسنیان؛ کرملو و گنجوی، ۱۳۸۶). مفهوم تمایزیافتگی یکی از مفاهیم اساسی تئوری بوئن[۱۰] است که به توانایی صمیمیت با دیگران و در عین حال استقلال از دیگران اشاره دارد (کلور[۱۱]، ۲۰۰۹).

مسأله­ اصلی مورد بررسی در این پژوهش پاسخگویی به این پرسش است که چه رابطه­ای بین سطح تمایزیافتگی و تیپ­های شخصیتی A و B در افراد خانواده­ی مبتلایان به بیماری ام. اس. وجود دارد. مسأله­ مورد بحث دیگر این است که با فرض بر این که یک تیپ شخصیتی خاص فرد را در سطح تمایزیافتگی پایین قرار می­دهد آیا این سطح تمایزیافتگی به فرد اجازه­ی عملکرد مناسب به هنگام مواجه شدن با بیماری ام. اس. یکی از اعضای خانواده­اش را می­دهد یا خیر؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

روانشناسی بر خلاف مشاوره، تاکنون بر بیماری بیشتر از سلامت، بر ترس بیشتر از شهامت و بر پرخاشگری بیشتر از عشق تکیه داشته است. به عبارتی روانشناسان چندان علاقه­مند به کمک به مردم برای شادتر بودن، نوع دوست­تر بودن و. . . نبوده­اند. این در حالی است که نیاز به سلامت و بهداشت روان و تلاش جهت نیل به آن از گذشته در نظر نوع انسان بوده است. بنابراین یک دستورالعمل جدید که روانشناسان می­توانند فعالیت­های خود را در قالب آن گسترش دهند کمک به فهم زیرساخت­ها و تعیین کننده­های اساسی کیفیت زندگی است تا بر اساس آن بتوانند جهت داشتن کار مناسب، ازدواج موفق، تفریحات سالم و روابط اجتماعی بهتر به مردم کمک کنند (رحیمی، ۱۳۸۶).

مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن است، که زندگی فرد و خانواده­ی وی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهد و به روش­های مختلفی در سبک زندگی اختلال ایجاد می­ کند و همچنین به دلیل این که در سنین کارآمدی زندگی، افراد را مبتلا می­ کند، از نظر درآمد اقتصادی، نگرانی آشکاری را برای فرد بوجود می­آورد. بر این اساس و با توجه به مزمن بودن تبعات این بیماری بررسی خصوصیات روانی- شخصیتی افراد مبتلا به این بیماری که می ­تواند در تعاملات و نحوه عملکردشان تأثیر داشته باشد، از اهمیت ویژه­ای برخوردار است (فلمینگ و پولاک[۱۲]، ۲۰۰۵).

از طرفی خانواده به عنوان اساسی­ترین واحد جامعه بنیان­گذار سلامت فیزیکی، فرهنگی، معنوی، روانی و اجتماعی اعضای آن است. نوع تعاملی که نظام خانواده با فرد مبتلا به یک بیماری برقرار می­ کند، تعیین­کننده میزان سلامت روان آن فرد خواهد بود. خانواده اولین سد دفاعی و محکم­ترین نقطه اتکاء برای رفاه اعضاء خود می­باشد. هنگامی­که یک عضو از آن بیمار می­شود مثل این است که همه­ی اعضاء آن خانواده به بیماری مبتلا شده ­اند. افراد درگیر ممکن است به مدت طولانی قادر به شرکت در فعالیت­هایی که قبلاً از آن لذت می­بردند نباشند و این امر غالباً پویایی و تحرک خانواده را تغییر می­دهد. البته واکنش­ها نسبت به بیماری از خانواده­ای به خانواده­ی دیگر متفاوت است. همانطور که هر خانواده روش منحصر به­فردی در زندگی دارد. سطح تمایزیافتگی فرد نشان می­دهد که این فرد تا چه حد قادر به جداسازی فکر از احساس است و تا چه حد توانایی مقاومت در مقابل احساسات ناگهانی را دارد (نیکولز[۱۳]، ۲۰۰۱). به عبارت دیگر فرد تا چه حد قادر است از بروز رفتارهایی که به طور خودکار از هیجان ناشی می­شود اجتناب کند (بوئن، ۱۹۷۸). تمایزیافتگی یکی از زمینه ­های لازم جهت سازگاری ارتباطی و روان­شناختی می­باشد (بوئن، ۱۹۷۸). این تمایزیافتگی در اعضای خانواده­ای که یکی از افراد آن مبتلا به بیماری­ست بسیار حائز اهمیت می­باشد چرا که کمک می­ کند تا افراد در عین حفظ دلبستگی خود با فرد بیمار، فردیت خود را حفظ کرده و دچار تنش نشوند. همچنین بسیاری از افراد مبتلا، به علت علائم بیماری مانند خستگی، ناتوانی در انجام فعالیت و اختلال شناختی کار خود را از دست می­ دهند که این مسأله اثر زیادی بر روی درآمد خانواده و همچنین اعتماد به نفس فرد دارد. با توجه به آنچه گفته شد در بررسی تبعات روانشناختی بیماری ام. اس نباید توجه را به خود فرد معطوف نموده و از نگاه گسترده به خانواده و اثرات بر دیگر اعضاء غفلت نمود (علیمحمدی و همکاران،۱۳۹۰).

دیگر ویژگی شخصیتی که می ­تواند در چگونگی کنار آمدن با فشارهای روانی نقش عمده­ای را ایفا می­ کنند، تیپ­های شخصیتی هستند. به نظر بسیاری ازپژوهشگران افراد تیپ A، معمولاً برای خود استرس ایجاد می­ کنند. آنها افرادی رقابت کننده، منظم، حساس نسبت به زمان، کم حوصله و پرخاشگر هستند و رضایت درونی کمتری دارند. افراد تیپ B، نسبت به افراد تیپ A، آرامش بیشتری دارند، بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می­ دهند، کمتر جاه طلب و بی حوصله هستند و با احتیاط حرکت می­ کنند (فونتانا[۱۴]، ۱۹۹۰). چنان­که کوپر[۱۵] (۱۹۸۸) بیان می­ کند ویژگی­های شخصیتی، سبک رفتار فرد را مشخص می­ کنند. به همین جهت می­توان با شناخت پیامدهای تیپ­های شخصیتی، سطح اول از برنامه ­های پیشگیرانه سلامت روان، یعنی شناسایی افراد در معرض خطر را برآورده کرده و آنان را تحت برنامه ­های حمایتی روانشناختی بیشتری قرار داد.

امروزه محققین بنا به دیدگاه سیستمی معتقدند که خانواده می‌تواند موجب انواع بیماری‌های روانی تنی اعضاء گردد و عامل اصلی بروز اختلال در زندگی زناشویی فرزندان خود باشد. «موضوعات ناتمام» با والدین، برادر و خواهرها و خانواده‌ی گسترده در صورتی بهنجار است که از حد بهینه یا قابل تحمل برای رابطه‌ی زناشویی کمتر باشد. هرچه موضوعات ناتمام بیشتر باشد و هرچه افراد با ایجاد فاصله‌ی بیشتر و حتی بریدن از خانواده‌ی اصلی خود سعی در حل آن‌ها کرده باشند، فشار بیشتری بر روابط زناشویی تازه‌ وارد می‌شود و زوج‌های جوان را مستعد عذاب بیشتری می‌کند (مینوچین[۱۶]،۱۳۸۱).

جامعه ایرانی در حال گذار فرهنگی و اقتصادی می‌باشد که باعث افزایش تنش در افراد می­گردد. زوج‌هایی که تمایزیافتگی پایین‌تری دارند بیشتر از فشارهای اجتماعی آسیب‌دیده و نسبت به یکدیگر پرتنش‌تر و هم‌آمیخته­تر تعامل می‌کنند و درنهایت رضایت‌مندی زناشویی کمتری را تجربه می­ کنند (بوئن، ۱۹۷۸).

نتایج این پژوهش از آن جهت دارای ارزش می­باشد که جامعه­ی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس رو به افزایش است. از آن جهت که خانواده­ی این افراد به علت دلبستگی به شخص بیمار و دلایل متعدد دیگر، در معرض استرس­ها و به دنبال آن اختلالات روانی قرار دارند و این جامعه در پژوهش­های صورت گرفته نادیده انگاشته شده ­اند انجام این پژوهش ضرورت می­یابد. همچنین با توجه به نقش به سزای خانواده در تعیین و تحول صفات شخصیتی و رشد افراد از جمله تمایزیافتگی و با توجه به این که اهمیت و قداست خانواده در فرهنگ کشور ما بسیار بالا بوده و در صورت وجود مسائل حل نشده در خانواده ممکن است به احتمال انتقال به نسل­های بعدی و درهم آمیختگی در بین اعضای خانواده منجر شود، ضرورت این پژوهش مشخص می­گردد. این پژوهش از آن جهت دارای نوآوری به نظر می­رسد که در صورت وجود رابطه بین دو فاکتور مورد پژوهش می­توان با تشخیص تیپ شخصیتی در این افراد پی به سطح تمایزیافتگی تقریبی آنها برده و در صورت مشاهده­ مشکلات ناشی از دلبستگی، با رویکرد سیستماتیک بوئن، که اساس آن را تمایزیافتگی تشکیل می­دهد به راحتی این مشکلات را برطرف کرد و فرد را در پذیرش بیماری ام اس خویشاوند خود و داشتن یک زندگی سالم از لحاظ روانی و به دور از درهم تنیدگی عاطفی یاری رساند.

اهداف تحقیق

با توجه به مقدمات اخیر و آنچه مورد بحث واقع شد، اهداف تحقیق حاضر به شرح اهداف کلی و ویژه­ی زیر است:

 هدف کلی:

بررسی رابطه­ تمایزیافتگی خود با تیپ­های شخصیتی A و B

اهداف ویژه:

مقایسه­ تمایزیافتگی اعضای خانواده­ی بیماران مبتلا به ام. اس. با افراد عادی

فرضیه ­های پژوهش

فرضیه ­های اصلی

بین تیپ شخصیتی A و سطح تمایزیافتگی در اعضای خانواده­ی بیماران مبتلا به ام. اس. رابطه­ معکوس وجود دارد.

بین تیپ شخصیتی B و سطح تمایزیافتگی در اعضای خانواده­ی بیماران مبتلا به ام. اس. رابطه­ مستقیم وجود دارد.

فرضیه ­های فرعی

بین سطح تمایز یافتگی در اعضای خانواده­ی مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس با افراد عادی تفاوت وجود دارد.

تعاریف نظری و عملی متغیرهای پژوهش

تمایزیافتگی:

تعریف نظری تمایزیافتگی: تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزان توانایی او برای تمیز فرایند عقلی از فرایند احساسی (عاطفی) است که وی تجربه می­ کند؛ یعنی، درجه­ توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات، بیانگر میزان تمایز یافتگی فرد است.

تعریف عملیاتی تمایزیافتگی: در این پژوهش، تمایزیافتگی عبارت است از نمره­ای که هریک از آزمودنی­ها در پرسشنامه­ی تمایزیافتگی خود (DSI) به دست آوردند.

تیپ­های شخصیتی  Aو B :

تعریف نظری تیپ A: مبارزه­جو و رقابت پیشه، بی­حوصله و پرخاشگرند. وقت شناس­اند، سریع غذا می­خورند، سریع راه می­روند و سریع حرف می­زنند، سعی می­ کنند بحث­های گروهی را در اختیار خود بگیرند. در تقسیم قدرت دشواری دارند. (گنجی، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی تیپ A: کسانی که در پرسشنامه ۲۵ آیتمی تیپ A یا B نمره بیشتر از ۲۰ کسب کنند تمایل شدید به تیپ A و اگر از نمره ۱۳ (متوسط) بیشتر باشند تمایل به تیپ A دارند.

تعریف نظری تیپ B: مسائل را خیلی آسان می­گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می­ دهند. آنها کمتر جاه طلب و بی­حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند. آرامند و باملایمت صحبت می­ کنند (گنجی، ۱۳۸۶).

تعریف عملیاتی تیپ شخصیتی B: کسانی که در پرسشنامه ۲۵ آیتمی A یا B نمره کمتر از ۵ کسب کنند نشانگر تمایل شدید به تیپ B و اگر از نمره متوسط که همانا ۱۳ است کمتر شوند تمایل به تیپ B دارند.

تعریف نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام. اس.): مولتیپل اسکلروزیس(ام اس)، یک بیماری مزمن خـود ایمنـی سیستم عصبی مرکزی است که معمولاً بـین سـنین ۲۰ تـا ۴۰ سال بروز می­ کند و زنان را بیشتر از مـردان گرفتـار مـی­سـازد. علت آن به درستی شناخته نـشده اسـت ولـی مطالعـات نـشان داده­اند که فاکتورهای محیطی، ایمونولوژیـک و ژنتیکـی نقـش مهمی در بروز ام. اس دارند. معالجه قطعی بـرای ام. اس وجـود ندارد (حارث آبادی، ۱۳۸۸).

تعریف عملیاتی بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام.اس.): در این پژوهش به کلیه­ی افرادی اطلاق می­شود که توسط پزشک متخصص تشخیص این بیماری را دریافت کرده باشند.

تعداد صفحه :۱۰۰

قیمت :۳۷۵۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com