پایان نامه بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن

پایان نامه

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد یاسوج

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته : حقوق «M.A»
گرایش :جزا و جرم شناسی

موضوع :
بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری اطفال در ایران و اردن

استاد راهنما  :
استاد مشاور  :

سال تحصیلی : ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده. ۱

فصل اول:کلیات
۱-۱- بیان مساله    ۳
۱-۲- اهمیت موضوع :    ۳
۱-۳- اهداف تحقیق :    ۳
۱-۴- سوالات تحقیق :    ۳
۱-۵- فرضیات تحقیق :    ۴
۱-۶- روش تحقیق :    ۴
۱-۷- سابقه تاریخی تحقیق:    ۴
۱-۸- ساختار تحقیق:    ۴

فصل دوم: کودکی
۲-۱- معنای کودکی    ۶
۲-۱-۱- کودکی از آغاز تا پایان    ۶
۲-۱-۲- ملاک کودکی از نظر حقوق اسلام    ۶
۲-۱-۳-  کودکی در حقوق ایران و اردن    ۸
۲-۱-۳-۱- آغاز کودکی در حقوق ایران    ۸
۲-۱-۳-۲- ملاک کودکی در کشور اردن    ۱۲
۲-۲- مسئولیت و انواع آن    ۱۲
۲-۲-۱- معنای مسئولیت    ۱۲
۲-۲-۱-۱- معنای لغوی مسئولیت    ۱۲
۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی مسئولیت    ۱۲
۲-۲-۲-۱- انواع مسئولیت حقوقی    ۱۳
۲-۲-۲-۲- مسئولیت کیفری    ۱۳
۲-۲-۲-۳- مسئولیت مدنی    ۱۴

فصل سوم : تحولات تاریخی رفتار با اطفال بزهکار
۳-۱- جوامع باستانی    ۱۷
۳-۲- دوره اسلامی    ۲۰
۳-۳- دیدگاه های مکاتب کیفری    ۲۲
۳-۳-۱- دیدگاه مکتب کلاسیک    ۲۲
۳-۳-۲- دیدگاه مکتب تحققی    ۲۴
۳-۳-۳- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی    ۲۵

فصل چهارم : قوانین جزایی ایران و اردن در مورد نحوه برخورد با  مسولیت کیفری اطفال
۴-۱- قوانین ایران در دوره قبل از انقلاب اسلامی    ۲۹
۴-۱-۱-قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴    ۲۹
۴-۱-۲- قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار    ۲۹
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                 صفحه
۴-۱-۳- قانون مجازات عمومی اصلاح ۱۳۵۲ و شدت گرایی مقنن    ۳۷
۴-۲- رفتار با اطفال در قوانین بعد از انقلاب اسلامی    ۴۰
۴-۲-۱- چگونگی مسئولیت جزایی اطفال    ۴۰
۴-۲-۲- موارد منصوص در قانون مجازات اسلامی    ۴۱
۴-۳- بررسی قوانین جزائی اردن در رابطه با نحوه برخورد با اطفال بزهکار    ۴۲
۴-۳-۱-نحوه ی دادرسی اطفال بزهکار    ۴۲
۴-۳-۱-۱- شیوه ی انتخاب قضات اطفال    ۴۲
۴-۳-۱-۲-  تشکیلات دادگاههای اطفال و مسائل شکلی    ۴۳
۴-۴- مجازات اطفال در قوانین جزائی اردن    ۴۴
۴-۴-۱- جرائم علیه اموال    ۴۴
۴-۴-۲- جرائم علیه اشخاص    ۴۵

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری    ۴۷

منابع و مآخذ
منابع فارسی    ۴۹
پیوست ها.۶۹
چکیده انگلیسی:    ۷۱

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی نحوه دادرسی و کیفر اطفال به عنوان یکی از شیوه های تربیتی در اسلام و حدود و شرایط آن است. از این رو سوال آغازین این پژوهش عبارت است از: آیا نظام حقوقی و قضایی  اسلام و به تبع آن نظامهای حقوقی ایران و اردن، مسئولیت  کیفری اطفال را به عنوان یک قاعده پذیرفته اند؟  و آیا مسئولیت کیفری اطفال همچون افراد بزرگسال فایده ای برای جامعه در بر دارد؟ بر این اساس روش   تحقیق نیز توصیفی و تحلیلی انتخاب شده است.

نظام قضایی اطفال و نوجوانان در کشور ایران و اردن به دنبال رفاه و آسایش ایشان بوده و هست. و بایستی به گونه ای عمل کند که واکنش های مقامات با موقعیت خاص اطفال و نوجوانان و بزه ارتکابی متناسب باشد و در هر حال تمامی واکنش ها در جهت پرورش ، تربیت و اصلاح و درمان ایشان جهت گیری یابد. کودکان علاوه بر برخورداری از تمامی حقوق انسانی ، حق دارند متناسب با آسیب پذیری های خود، از احترام و حمایت ویژه نیز بهره مند شوند تا بتوانند زندگی همراه با رشد جسمی ، ذهنی ، معنوی، اخلاقی و اجتماعی داشته باشند . به همین جهت است که تمام تلاش حقوقدانان و جرم شناسان در هر دو کشور ، یافتن نظام قضایی و تربیتی ویژه ای برای بزهکاری خردسال و نوجوان است و این تلاش ها برای راه حل ها و ارائه الگوهای خاصی در جهت تربیت و جایگزینی مجازات است که منجر به تصویب مقررات خاصی در هر دو کشور شده است .

با توجه به طبع لطیف و انعطاف پذیر اطفال و نوجوانان ، واکنشهای اتخاذ شده در مورد جرایم آنان بایستی متناسب با وضعیت جسمی و روحی آنان باشد ؛ لذا مجازاتهایی مانند حبس و شلاق نه تنها تاثیری در تغییر طرز تفکر ، رفتار و کردار اطفال و جوانا ندارد بلکه حس انتقام جوی را در آنان تشدید می کند و در صورت وقوع جرم ، رسیدگی و اتخاذ هر گونه تصمیم باید با قاضی صلاحیتدار تفویض گردد تا با تشکیل پرونده شناسایی شخصیت ، روشی منطبق با شخصیت طفل یا نوجوان به اجرا گذارده شود .

 

 

تعداد صفحه :۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***