پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان   دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   آذر ماه ۱۳۹۲    برای رعایت حریم خصوصی …