پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:(M.A)  حسابداری گرایش: حسابداری   موضوع: مطالعه مربوط بودن ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه ­گذاران با تأکید بر معافیت­های مالیاتی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)                                                       سال تحصیلی: بهمن۹۳      برای رعایت حریم خصوصی نام …

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان   دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان: مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   آذر ماه ۱۳۹۲    برای رعایت حریم خصوصی …

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات کرمانشاه   دانشکده‌ی علوم انسانی-گروه حسابداری   پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.» گرایش: حسابداری   عنوان: مطالعه رابطه بین محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد                                                                             شهریور  ۱۳۹۳      برای رعایت حریم خصوصی نام …

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

دانشگاه آزاد اسلامی                                                   واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی   (پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)   عنوان: مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی   بهمن  ۱۳۹۳        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی …

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حسابداری عنوان: مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی   شهریور ۱۳۹۳    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود …

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیش   مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی   شهریور ماه ۱۳۹۳    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل …

پایان نامه مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

پایان نامه مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

  واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری   عنوان مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو   بهمن ۹۱      برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود …

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران                    دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری   پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)   موضوع: عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران   تابستان ۹۲      برای رعایت حریم خصوصی نام …

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمی دانشکده مدیریت و حسابداری   پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   عنوان موضوع: «صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»   شهریور ۱۳۹۳    برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی از متن پایان نامه …

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس دانشکده علوم پایه پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»   رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری   عنوان: ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   سال تحصیلی: زمستان ۱۳۹۲    برای …

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری     پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A   عنوان تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها   تابستان ۱۳۹۳        برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود تکه هایی …

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

  (واحد کاشان) دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری   پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   عنوان: تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران     مرداد ۱۳۹۳    برای رعایت …

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان   دانشکده تحصیلات تکمیلی   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش: حسابداری عنوان:  تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران   تابستان ۱۳۹۳      برای رعایت حریم خصوصی نام …