حقوق خانواده‌های زندانیان در قوانین داخلی و بین‌المللی

حقوق خانواده‌های زندانیان در قوانین داخلی و بین‌المللی

تأملی بر حقوق خانواده‌های زندانیان در قوانین داخلی و بین‌المللی       اشاره:‏ حقوق خانواده‌های بازداشت شدگان و زندانیان در موازین بین‌المللی حقوق بشر چیست و نظام حقوقی ایران تا چه اندازه موازین جهانی را در مقررات مختلف داخلی خود منعکس کرده است؟ اینها پرسش‌های اساسی‌یی است که یکی …