افراز املاک -تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی

افراز املاک -تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی

افراز املاک –تشخیص مرجع صالح و نحوه اعمال قواعد صلاحیت ذاتی قبل از شروع بحث، لازم است جهت چگونگی تشخیص این امر که دعوی یا تقاضای افراز، از جهت صلاحیت ذاتی باید در چه مرجعی مطرح شود، توجه به صنف، نوع و درجه مراجع اهمیت به سزایی دارد. اولین قدم …

افراز املاک – فقدان سند مالکیت معارض

افراز املاک – فقدان سند مالکیت معارض

افراز املاک – فقدان سند مالکیت معارض یکی دیگر از شرایط لازم برای امکان رسیدگی به درخواست افراز ملک مشاع این است که در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. این شرط را از تبصره ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع که مقرر می‌دارد: ‌نسبت …

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل     واحد ثبتی محل در مورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می‌توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود. براساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، رسیدگی به درخواست افراز املاک …