دانلود پایان نامه حقوق در مورد 
افراز املاک – افراز اموال مشاع

دانلود پایان نامه حقوق در مورد افراز املاک – افراز اموال مشاع

افراز املاک – افراز اموال مشاع مال مشاع به مالی گفته می­شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می­باشد ، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد.اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها …

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل

گفتار اول: نحوه رسیدگی به افراز املاک در واحد ثبتی محل     واحد ثبتی محل در مورد صلاحیت واحد ثبتی در رسیدگی به تقاضای تقسیم اموال مشاعی می‌توان به افراز املاک مشاع اشاره نمود. براساس ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷، رسیدگی به درخواست افراز املاک …