افراز املاک -دعاوی تصرف

افراز املاک -دعاوی تصرف

افراز املاک -دعاوی تصرف معرفی دعوای تصرف و مقررات ویژه ی آن دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می شود که موضوع حق ،منشأ آن تصرفات قبلی خواهان ، یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد. بنابراین در دعاوی تصرف ادعای ذی حقی خواهان مبتنی …

قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

۳-۶-تاریخچه قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون ۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫ قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه …