پایان نامه مدیریت در مورد : 
اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

پایان نامه مدیریت در مورد : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

سنجش و اندازه‌گیری سرمایه‌های فکری سازمان‌ها به چهار دلیل ممکن است سرمایه‌های فکری خود را مورد سنجش قرار دهند که عبارتند از: بهبود مدیریت داخلی بهبود گزارش دهی به خارج سازمان مبادلات این سرمایه دلایل قانونی بهبود در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک …

پایان نامه رشته مدیریت : 
اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

پایان نامه رشته مدیریت : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری ۲-۱۴-۱٫ سرمایه انسانی سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است.در یک‏ سازمان دارایی های دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتی‏ترین اجزایی است که بر عملکرد سازمان تاثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب‏ در …

تعاریف سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری با توجه به مطالب ذکر شده و آشکار شدن اهمیت و نقش سرمایه فکری در تعیین جایگاه شرکت‌ها در اقتصاد رقابتی امروز، این سوال‌ها مطرح می‌شوند که سرمایه فکری چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدامند؟ اصطلاح «سرمایه فکری» اولین بار توسط جان کنت گالبریت در سال …

پایان نامه رشته مدیریت درباره : 
عملکرد کارکنان

پایان نامه رشته مدیریت درباره : عملکرد کارکنان

  عملکرد عبارت است از: نتیجه نهایی بکارگیری تلاش و کوشش که بصورت تعامل با دیگر کارکنان نمایان می شود و همچنین می توان گفت متشکل از انجام وظایفی است که شغل فرد را تشکیل می دهد و اساساً اثر خالص تلاش یک فرد است که بوسیله توانایی ها و …