پایان نامه رشته مدیریت : 
اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

پایان نامه رشته مدیریت : اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری

اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکری ۲-۱۴-۱٫ سرمایه انسانی سرمایه انسانی مهمترین دارایی یک سازمان و منبع خلاقیت و نوآوری است.در یک‏ سازمان دارایی های دانشی ضمنی کارکنان یکی از حیاتی‏ترین اجزایی است که بر عملکرد سازمان تاثیر بسزایی دارد. با این وجود تنها، وجود دانش ضمنی برای عملکرد خوب‏ در …

تعاریف سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری

تعاریف سرمایه فکری با توجه به مطالب ذکر شده و آشکار شدن اهمیت و نقش سرمایه فکری در تعیین جایگاه شرکت‌ها در اقتصاد رقابتی امروز، این سوال‌ها مطرح می‌شوند که سرمایه فکری چیست و اجزای تشکیل دهنده آن کدامند؟ اصطلاح «سرمایه فکری» اولین بار توسط جان کنت گالبریت در سال …