قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون

۳-۶-تاریخچه قوانین کیفری ایران نسبت به شخص مجنون ۳-۶-۱- قبل از انقلاب اسلامی قوانین این دوره عبارت اند از : قانون ائین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴، قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲٫ قانوون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۱ شهریور ماه …

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری : قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر …