مقاله (پایان نامه) :
تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

مقاله (پایان نامه) : تعریف مدیریت ارتباط با مشتری

تعریف مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت ارتباط با مشتری، دانش و هنری است که بوسیله آن سازمان ها، به خصوص نیروهای صف و کارکنان خط مقدم با درایت و بکارگیری فنون این هنر- علم، ضمن تأمین رضایتمندی مشتریان، نیازها و خواسته های آنان را در راستای توانمندی ها و اهداف …

پایان نامه مدیریت درباره 
انواع مشتریان

پایان نامه مدیریت درباره انواع مشتریان

مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا ACSI این مدل در پاییز ۱۹۹۴ با همکاری مشترک انجمن کیفیت آمریکا، دانشکده تجارت دانشگاه میشیگان و گروه CFI ارائه شد. این مدل که نشات گرفته از شاخص رضایتمندی سوئدی می‌باشد در شکل نشان داده شده است. شاخص ACSI که یک سنجش یکنواخت و شاخص …