سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری :

سن بلوغ کیفری و تفاوت آن با سن مسئولیت کیفری : قوانین برخی ملل پیشرفته با تعیین سن مسئولیت کیفری، بین این سن و سن بلوغ کیفری تفاوت خاصی را قائل شده اند به طوری که می توان از این تفکیک و تفاوت به اهمیت کیفری یا ظرفیت مجرمانه تعبیر …

پایان نامه تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران

 پایان نامه دانشکده حقوق و الهیات بخش معارف اسلامی و حقوق               پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی تحولات مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران استاد  مشاور : دکتر امین­ ا. زمانی دی ماه  ۱۳۹۲ چکیده   در حقوق کیفری …

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری

 پایان نامه جامعه المصطفی العالمیه پایان نامه و معارف اسلامی گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی  عنوان: بررسی فقهی و حقوقی سن مسئولیت کیفری استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسین اسدی     چکیده با عنایت به اختلاف نظر علمای فقه و حقوق جزاء در رابطه با سن مسئولیت کیفری …

پایان نامه تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

 پایان نامه موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی  مهدعلم کاشان پایان نامه ی تحصیلی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشدرشته ی فقه و حقوق گرایش فقه قضایی عنوان: تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن آبان ۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد …

پایان نامه نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری

 پایان نامه   دانشگاه آزاد اسلامی   واحد کرمانشاه دانشکده تحصیلات تکمیلی پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق M.A عنوان: نوآوری های قانون مجازات اسلامی در باب علل رافع مسئولیت کیفری خرداد۱۳۹۴ برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود     فهرست …

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری اطفال در دو نظام حقوقی

 پایان نامه  دانشگاه آزاد اسلامی عنوان : برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود     فهرست مقدمه. ۳ بخش اول- کلیات، مفاهیم. ۶ فصل اول- مسئولیت کیفری ۷ مبحث اول- مفهوم لغوی «مسئولیت». ۷ مبحث دوم-  مفهوم مسئولیت کیفری ۹ خلاصه و …

پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

 پایان نامه علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری دانشکده ادبیات و علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی   عنوان : بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ …

پایان نامه بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه تحصیلات تکمیلی  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A) گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی  عنوان: بررسی موانع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی جدید تابستان ۹۴     فهرست چکیده : ۱ مقدمه : ۲ ۱)بیان مسئله : ۲ …

پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی

پایان نامه  دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان گروه حقوق جزا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A  عنوان: بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر زمستان ۱۳۹۳     فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه چکیده: ۱ مقدمه:. ۲ فصل اول: …

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

پایان نامه  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد دامغان دانشکده حقوق پایان نامه جهت دریافت  درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش : جزا و جرم شناسی موضوع : اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی زمستان۱۳۹۳     فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه …

پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان چکیده: دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به …